Выпускной класс? Пора готовиться! Все про ЗНО: расписание ЗНО, регистрация на ЗНО, программы ЗНО, вопросы и ответы ЗНО.

ВУЗы Украины по регионам. Рейтинги ВУЗов. Болонский процесс в Украине.

Высшее образование за границей. FLEX - бесплатное обучение в США.
Поиск по сайту


Главная > ЗНО 2011 > Программа по французскому языкуПрограмма внешнего независимого тестирования 2011 года (ЗНО 2011) по французскому языку

francais

Знание иностранных языков является необходимым для выпускника ВУЗа, претендующего на интересную и высокооплачиваемую работу в солидной фирме. Самыми востребованными на сегодняшний день являются английский, французский, немецкий, испанский, а также восточные языки - китайский, корейский и японский.

К сожалению, далеко не всегда занятия в школе или университете обеспечивают достаточный уровень знания языка. Хорошим решением в подобной ситуации будут курсы или школа английского языка в Киеве, где квалифицированные и опытные преподаватели помогут освоить иностранный язык в совершенстве.

Ниже приведена программа ЗНО по французскому языку:


Вимоги щодо практичного володіння видами мовленнєвої діяльності

1. Читання

Вступник розуміє прочитані автентичні тексти різних жанрів і стилів, у тому числі сучасну художню прозу обсягом до 2000 друкованих знаків, що відображають реалії життя та відповідають віковим особливостям випускників шкіл. Тексти можуть містити до 5% незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися, та 2% незнайомих слів, які не перешкоджають розумінню тексту загалом.

Оцінюється рівень розуміння тексту, уміння узагальнювати зміст прочитаного, виокремлювати ключові слова та визначати значення незнайомих слів за контекстом.

2. Письмо

Вступник володіє функціональними стилями писемного мовлення в межах, визначених Програмою загальноосвітніх навчальних закладів з іноземних мов.

Він уміє писати особисті листи, використовуючи формули мовленнєвого етикету, прийняті в франкомовних країнах, розповідаючи про окремі факти та події свого життя, висловлюючи власні міркування і почуття, описуючи плани на майбутнє та запитуючи партнера про аналогічну інформацію, а також передати повідомлення у вигляді записки довільної форми.

Вступник уміє розповісти про перебіг подій, описати людину, об’єкт; написати повідомлення відповідно до поставленого завдання, зокрема, про проведення заходів, втрату особистих речей тощо, висловити співчуття, невдоволення, надію, власну точку зору та аргументувати її, складати ділові листи, а саме: лист-заяву, лист-скаргу, запит інформації.

Обсяг письмового висловлювання складає не менш ніж 100 слів.

Вимоги щодо володіння мовними компетенціями

Лексика

Лексичний мінімум вступника складає 2000 одиниць, відповідно до тематики ситуативного спілкування, передбаченої Програмою загальноосвітніх навчальних закладів з іноземних мов.

Тематика текстів для читання

Моє місце в світі:

 • - здоровий спосіб життя в родині;

 • - захист прав дитини.

Дозвілля:

 • - особистісні пріоритети;

 • - відпочинок на природі;

 • - улюблені розваги молоді в Україні та франкомовному світі.

Мистецтво:

 • - культура і види мистецтва;

 • - видатні митці;

 • - музеї і виставки;

 • - молодь і мистецтво.

Сучасний франкомовний світ:

 • - загальні відомості про сучасний франкомовний світ.

Шкільне життя:

 • - міжнародні освітні програми;

 • - досвід навчання за кордоном;

 • - плани на майбутнє;

 • - вибір професії.

Наука і технічний прогрес:

 • - видатні науковці та наукові премії;

 • - техногенні катастрофи;

 • - наукові відкриття і досягнення;

 • - науковий пошук і фантастика.

Сучасна Україна:

 • - загальні відомості про сучасну Україну.

Граматика

Морфологія. Множина іменників (особливі випадки творення множини).

Артикль. Основні випадки вживання означеного, неозначеного, часткового артикля. Основні випадки відсутності артикля.

Прикметник: рід, число, ступені порівняння.

Особові займенники у функції прямого та непрямого додатка. Займенники en, y. Відносні займенники qui, que, dont.

Часові форми дієслова у дійсному способі.

Узгодження часів.

Часові форми дієслова у дійсному способі: Present, Passe compose, Imparfait, Futur proche, Passe proche, Futur simple, Plus-que-parfait, Futur dans le passe в активному стані. Часові форми дієслова у дійсному способі в пасивному стані (Forme passive).

Синтаксис. Основні типи речень: стверджувальне, питальне, заперечне, спонукальне. Порядок слів у реченнях різних типів. Безособові речення. Складносурядні та складнопідрядні речення.Внешнее независимое тестирование 2011 (ЗНО 2011)

Главная > ЗНО 2011 > Программа по французскому языку
 
загрузка...