Выпускной класс? Пора готовиться! Все про ЗНО: расписание ЗНО, регистрация на ЗНО, программы ЗНО, вопросы и ответы ЗНО.

ВУЗы Украины по регионам. Рейтинги ВУЗов. Болонский процесс в Украине.

Высшее образование за границей. FLEX - бесплатное обучение в США.
Поиск по сайту


Главная > ЗНО 2011 > Характеристика теста по русскому языку 2011Характеристика теста по русскому языку для внешнего независимого тестирования 2011 года (ЗНО 2011)

Русский язык

В наши дни стремительное развитие информационных технологий внедряет в нашу жизнь, в том числе, и новые формы получения образования. Среди таких быстро набирающих популярность, особено в Европе и Америке, методов - дистанционное образование. Хорошим примером организотарово такого обучения является Московский Центр Дистанционного Образования, обеспечивающий для своих студентов дистанционное обучение в ВУЗах по десяткам специальностей.

Ниже приведена характеристика теста по русскому языку для ЗНО 2011, определяющая типы заданий, порядок их оценивания и литературу, рекомендуюмую при подготовке к ЗНО.


Зміст тесту визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО 2011) з російської мови (Затверджено Міністерством освіти і науки України, наказ № 1218 від 08.12.2010 р.).


Загальна кількість завдань тесту – 51.

На виконання тесту відведено 150 хвилин.

Тест з російської мови складається із завдань трьох форм:

 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного із завдань пропонується чотири або п’ять варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.

 2. Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію, яку позначено цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконуючи завдання необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари). Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив правильну літеру (від А до Д) навпроти кожної цифри (від 1 до 4) у бланку відповідей А.

 3. Завдання з розгорнутою відповіддю. Завдання цієї форми передбачає створення власного аргументативного висловлення на дискусійну тему. (бланк відповідей Б).

За правильне (частково правильне) виконання завдань можна отримати:

 • за завдання з вибором однієї правильної відповіді 0 – 1 тестовий бал

 • за завдання на встановлення відповідності 0 – 1 – 2 – 3 – 4 тестових бали

 • за завдання з розгорнутою відповіддю 0 – 24 тестових бали

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту з російської мови, – 89.

Композиція завдань у тесті з російської мови ґрунтується на таких засадах:

 1. Завдання в межах предметних складових тесту розміщено від завдань з вибором однієї правильної відповіді до завдання з розгорнутою відповіддю.

 2. Завдання в межах кожної з форм розташовуються від простого до складного.

Під час підготовки до складання тесту рекомендується використовувати підручники, що мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України».

Підручники для шкіл з російською мовою навчання

 1. Бикова К. І., Давидюк Л. В., Снітко О. С. Російська мова: Підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. з рос. мовою навчання – К.: Зодіак – ЕКО, 2005.

 2. Бикова К. І., Давидюк Л. В., Статівка В. І. Російська мова: Підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. з рос. мовою навчання – К.: Педагогічна преса, 2006.

 3. Бикова К. І., Давидюк Л. В., Статівка В. І. Російська мова: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. з рос. мовою навчання – К.: Зодіак – ЕКО, 2007.

 4. Бикова К. І., Давидюк Л. В., Статівка В. І. Російська мова: Підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. з рос. мовою навчання – К.: Зодіак – ЕКО, 2008.

 5. Бикова К. І., Давидюк Л. В. Російська мова: Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. з рос. мовою навчання – К.: Зодіак – ЕКО, 2009.

 6. Михайловська Г. О., Корсаков В. О., Барабашова О. В., Калишанська О. Ю. Російська мова: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів з рос. мовою навчання. – К.: Освіта, 2010.

 7. Пашківська Н. А., Корсаков В. О. Російська мова: Підруч. для 10 – 11 кл. загальноосвіт. навч. закладів з рос. мовою навчання. – К.: Освіта, 2003.

Підручники для шкіл з українською мовою навчання

 1. Баландіна Н. Ф., Дегтярьова К. В., Лебеденко С. О. Російська мова (підручник для 5-го класу). – К.: Знання України, 2005.

 2. Ґудзик І. П., Корсаков В. О., Бикова Є. І. Російська мова (підручник для 5-го класу). – К.: Освіта, 2006.

 3. Ґудзик І. П., Корсаков В. О. Російська мова (підручник для 6-го класу). – К.: Освіта, 2006.

 4. Пашківська Н. А., Ґудзик І. П., Корсаков В. О. Російська мова (підручник для 6-го класу). – К.: Освіта, 2006.

 5. Пашківська Н. А., Михайловська Г. О., Распопова С. О. Російська мова (підручник для 7-го класу). – К.: Освіта, 2007.

 6. Баландіна Н. Ф., Дегтярьова К. В., Лебеденко С. О. Російська мова (підручник для 8-го класу). – К.: Знання України, 2008.

 7. Давидюк Л. В., Статівка В .І. Російська мова (підручник для 8-го класу). – К.: Прем’єр, 2008.

 8. Рудяков О. М., Фролова Т. Я. Російська мова (підручник для 8-го класу). – К.: Грамота, 2008.

 9. Рудяков О. М., Фролова Т. Я. Російська мова (підручник для 9-го класу). – К.: Грамота, 2009.

 10. Баландіна Н. Ф., Дегтярьова К. В., Російська мова (підручник для 10-го класу). – К.: Грамота, 2010.Внешнее независимое тестирование 2011 года (ЗНО 2011)

Главная > ЗНО 2011 > Характеристика теста по русскому языку 2011
 
загрузка...