Выпускной класс? Пора готовиться! Все про ЗНО: расписание ЗНО, регистрация на ЗНО, программы ЗНО, вопросы и ответы ЗНО.

ВУЗы Украины по регионам. Рейтинги ВУЗов. Болонский процесс в Украине.

Высшее образование за границей. FLEX - бесплатное обучение в США.
Поиск по сайту


Главная > ЗНО 2011 > Характеристика теста по географии 2011Характеристика теста по географии для внешнего независимого тестирования 2011 года (ЗНО 2011)

география

Понятно, что выбор тестов для прохождения ЗНО обусловлен направлением обучения, которое выбрал для себя абитуриент. Следующий шаг - это выбор самого "подходящего" ВУЗа, желательно занимающего одну из первых позиций в рейтингах. А вот как именно определиться со своей будущей специальностью, как правильно сделать этот очень и очень сложный выбор, во многом определяющий всю дальнейшую жизнь?

В решении этой непростой задачи может помочь карьерный консультант, коуч - высококвалифицированный специалист по профориентации, который по результатам тестирования сможет дать обоснаванные рекомендации по выбору профессии и одновременно предостеречь от неправильных решений.

Ниже приведена характеристика теста по географии для внешнего независимого тестирования (ЗНО):


Зміст тесту визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО 2011) з географії. (Затверджено Міністерством освіти і науки України, наказ № 1218 від 08.12.2010 р.).


Загальна кількість завдань тесту – 60.

На виконання тесту відведено 150 хвилин.

Тест складається із завдань п’яти форм:

 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного із завдань пропонується 4 варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник вибрав та позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.

 2. Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання у двох колонках подано інформацію, яку позначено цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконуючи завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами і буквами (утворити логічні пари).

 3. Завдання на встановлення правильної послідовності. У завданні пропонується розташувати факти, події, об’єкти позначені літерами, у певній послідовності, де перші факт, подія, об’єкт мають відповідати цифрі 1, другі – 2, треті – 3, четверті – 4.

 4. Завдання множинного вибору з короткою відповіддю. До кожного із завдань пропонується 6 варіантів відповіді, серед яких три правильні. Завдання вважається виконаним, якщо учасник вибрав та записав правильні три цифри (від 1 до 6) у бланку відповідей.

 5. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю. Числову відповідь необхідно вписати до бланку відповідей. Завдання вважається виконаним, якщо у бланку А записана правильна відповідь. Розв’язання завдань у чернетці не перевіряються і до уваги не беруться.

За правильне (частково правильне) виконання завдань можна отримати:

 • за завдання з вибором однієї правильної відповіді: 0 або 1 тестовий бал

 • за завдання на встановлення відповідності (логічні пари): 0, 1, 2, 3, 4 тестових бали

 • за завдання на встановлення правильної послідовності: 0, 1, 2 тестових бали

 • за завдання множинного вибору: 0, 1, 2, 3 тестових бали

 • за завдання з короткою відповіддю: 0 або 2 тестових бали

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту з біології, – 95.

Композиція завдань у тесті з географії ґрунтується на таких засадах:

 1. Завдання розташовуються за формами: з вибором однієї правильної відповіді, на встановлення відповідності, на встановлення правильної послідовності, множинного вибору з короткою відповіддю, відкриті завдання з короткою відповіддю. Це пояснюється специфікою роботи з кожною формою та технологічними аспектами їх комп’ютерної обробки.

 2. Завдання в межах кожної з форм розташовуються в логічній послідовності за змістовими блоками, що зазначені в Програми зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО 2011) з географії.

 3. Кількість завдань з географії України є більшою, ніж із загальної географії та географії материків і океанів, економічної і соціальної географії світу (чинниками є час, відведений на вивчення, та обсяг матеріалу, що вивчається у шкільних курсах).

Під час підготовки до тестування з географії рекомендується використовувати підручники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України.

 1. Скуратович О.Я., Круглик Л. І., Коваленко Р. Р. Загальна географія: Підруч. для 6 кл. – К.: Зодіак -ЕКО, 2005. – 319 с.

 2. Пестушко В. Ю., Сасихов В. О., Уварова Г. Є. Географія материків і океанів: Підруч. для 7 кл. серед. шк. – К: Абрис. – 376 с.

 3. Кобернік С.Г., Скуратович О.Я. Географія материків і океанів: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – К.: Навчальна книга, 2005. – 319 с.

 4. Корнєєв В.П., Герасимчук В.М., Пічугін Б.В. Географія материків і океанів: Підруч. для 7 кл. – К.: Освіта, Шкільна освіта, 2003. – 256 с.

 5. Масляк П.О., Шищенко П.Г. Географія України: підруч. для 8 – 9 кл. серед. шк. К.: Зодіак- ЕКО, 2004 – 432 с.

 6. Чернов Б. В. Фізична географія України, підр для 8 кл, - К.: Освіта, 2002. – 254 с.

 7. Гілецький Й.Р. Географія України (Ф ізична географія з основами загального землезнавства): Підручн. для 8 класу. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2003.

 8. Дітчук І. Л., Заставецька О. В., Ткач Д.В. Географія України: навч. посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. – 168 с.

 9. Шищенко П.Г., Муніч Н.В. Фізична геогафія України: Підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Зодіак – ЕКО, 2005. – 256 с.

 10. Заставний Ф.Д. Економічна і соціальна географія України: Підруч. для 9 кл. – К.: Форум, 2003, 2004, 2005. – 239с.

 11. П.О.Масляк Економічна і соціальна географія України: Підруч. Для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К: Педагогічна преса, 2005. – 288 с.

 12. Сиротенко А.Й. Економічна і соціальна географія України: Підруч. для 9 кл. загальноосв. навч. закл. – К: Освіта, 2001. – 222 с.

 13. Яценко Б.П. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Підруч. для 10 кл. – К: АртЕк. 2004,2005. – с. 248 с.

 14. Топузов О.М., Тименко Л.В. Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – К: Зодіак-ЕКО, 2005. – 208 с.Внешнее независимое тестирование 2011 года (ЗНО 2011)

Главная > ЗНО 2011 > Характеристика теста по географии 2011
 
загрузка...