Выпускной класс? Пора готовиться! Все про ЗНО: расписание ЗНО, регистрация на ЗНО, программы ЗНО, вопросы и ответы ЗНО.

ВУЗы Украины по регионам. Рейтинги ВУЗов. Болонский процесс в Украине.

Высшее образование за границей. FLEX - бесплатное обучение в США.
Поиск по сайту


Главная > ЗНО 2011 > Характеристика теста по французскому языку 2011Характеристика теста по французскому языку для внешнего независимого тестирования 2011 года (ЗНО 2011)

francais

Изщучение иностранных языков является практически необходимым в наше время для каждого школьника и студента. Английский, французский, немецкий и испанский языки неслучайно входят в перечень предметов, по которым проводится внешнее тестирование - с каждым годом выпускники ВУЗов Украины, кроме основной специальности свободно владеющие хотя бы одним иностранным языком, пользуются все большим спросом на рынке труда.

Ниже приведена характеристика теста по французскому языку для ЗНО (внешнего независимого тестирования):


Зміст тесту визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО 2011) з французької мови. (Затверджено Міністерством освіти і науки України, наказ № 1218 від 08.12.2010 р.).


Тест складається з двох частин:

  • Читання;

  • Письмо.

Загальна кількість завдань тесту – 46.

На виконання тесту відведено 120 хвилин.

Тест із французької мови складається із завдань трьох форм:

  1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання пропонується чотири варіанта відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.

  2. Завдання на заповнення пропусків у тексті. У завданнях пропонується доповнити абзаци/речення в тексті реченнями/частинами речень, словосполученнями/словами із поданих варіантів. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт обрав і позначив правильний варіант відповіді у бланку відповідей А.

  3. Завдання з розгорнутою відповіддю. Завдання передбачає створення абітурієнтом на бланку відповідей Б власного висловлення у письмовій формі відповідно до запропонованої комунікативної ситуації.

За правильне (частково правильне) виконання завдань можна отримати:

  • за завдання з вибором однієї правильної відповіді 0 – 1 тестовий бал

  • за завдання на заповнення пропусків у тексті 0 – 1 тестовий бал

  • за завдання з розгорнутою відповіддю 0 – 24 тестових бали

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту з французької мови, – 69.

Композиція завдань у тесті з французької мови ґрунтується на таких засадах:

  1. Завдання розташовуються відповідно до видів мовленнєвої діяльності. Спочатку в тексті представленні завдання частини «Читання», потім – завдання частини «Письмо».

  2. Завдання розташовуються послідовно за знаннями, комунікативними вміннями та навичками: розуміти основний зміст автентичного тексту, знаходити спеціальну або необхідну інформацію в автентичних текстах різнопланового характеру, повністю розуміти зміст автентичного тексту, якщо значення незнайомих слів розкривається на основі лінгвістичної та контекстуальної здогадки, розуміти структуру тексту, розпізнавати зв’язки між частинами тексту, розрізняти значення окремих лексичних одиниць відповідно до контексту, правильно використовувати граматичні форми частин мови та частини мови відповідно до контексту, робити письмове повідомлення, оформлюючи його відповідно до мети та завдання спілкування.

Під час підготовки до складання тесту з французької мови рекомендується використовувати підручники, що мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України».

№ за/п Назва Автор Клас Видавництво Рік видання
1 Французька мова (підручник, 8-й рік навчання) Клименко Ю.М. 9 Генеза 2009
2 Французька мова (підручник, 8-й рік навчання) Чумак Н.П. 9 Перун 2009
3 Французька мова (підручник, 5-й рік навчання) Клименко Ю.М. 9 Генеза 2009
4 Французька мова (підручник, 5-й рік навчання) Дугельна Т.А. 9 Перун 2009
5 Французька мова (підручник, 6-й рік навчання, рівень стандарту, академічний рівень) Клименко Ю.М. 10 Генеза 2010
6 Французька мова (підручник, 6-й рік навчання, профільний рівень) Клименко Ю.М. 10 Генеза 2010
7 Французька мова (підручник, 9-й рік навчання, рівень стандарту) Клименко Ю.М. 10 Генеза 2010
8 Французька мова (підручник, 9-й рік навчання, академічний рівень) Чумак Н.П. 10 Перун 2010
9 Французька мова (підручник, 9-й рік навчання, профільний рівень) Клименко Ю.М 10 Генеза 2010
10 Французька мова (підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів) Нодельман М.І. 11 Перун 2006
11 Країнознавство. Франція (підручник для 10–11 класів із поглибленим вивченням) Сваткова Т.Д. 10–11 Бліц 2005
12 Французька мова (підручник для профільних класів) Опацький О.Є. 10–11 Перун 2004
13 Французька література (підручник для шкіл з поглибленим вивченням французької мови) Фесенко В.І. 10–11 Перун 2006
14 Навчально-методичні комплекти з французької мови для загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладів   1–11 CLE International 2010


Внешнее независимое тестирование 2011 года (ЗНО 2011)

Главная > ЗНО 2011 > Характеристика теста по французскому языку 2011
 
загрузка...