Выпускной класс? Пора готовиться! Все про ЗНО: расписание ЗНО, регистрация на ЗНО, программы ЗНО, вопросы и ответы ЗНО.

ВУЗы Украины по регионам. Рейтинги ВУЗов. Болонский процесс в Украине.

Высшее образование за границей. FLEX - бесплатное обучение в США.
Поиск по сайту


Главная > ЗНО 2011 > Характеристика теста по физике 2011Характеристика теста по физике для внешнего независимого тестирования 2011 года (ЗНО 2011)

физика

Подготовка к ЗНО и прохождение внешнего независимого тестирования - первый шаг к поступлению в один из ВУЗов Украины. Уже сейчас, во время изучения тестов, будущим абитуриентам следует быть готовым к новым, не принятым в средней школе, формам обучения и проверки знаний: лекции, семинары, лабораторные и практические работы вместо школьных уроков; зачеты, экзаменационные сессии, курсовые и дипломные работы вместо контрольных и так далее. Для того, чтобы уверенно "перейти" в высшую школу необходимо иметь хорошую базу - знания основных предметов как минимум на уровне школьной программы (а желательно, конечно же, в более расширенном объеме).

Ниже приведена характеристика теста по физике для внешнего независимого тестирования:


Зміст тесту визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО 2011) з фізики. (Затверджено Міністерством освіти і науки України, наказ № 1218 від 08.12.2010 р.).


Загальна кількість завдань тесту – 36.

На виконання тесту відведено 180 хвилин.

Тест складається із завдань трьох форм:

 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного із завдань пропонується 4 варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник вибрав та позначив правильну відповідь у бланку А.

 2. Завдання на встановлення відповідності. ДДо кожного завдання у двох колонках подано інформацію, яку позначено цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконуючи завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами і буквами (утворити логічні пари).

 3. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю. Числову відповідь необхідно вписати до бланку відповідей. Завдання вважається виконаним, якщо у бланку А записана правильна відповідь. Розв’язання завдань у чернетці не перевіряються і до уваги не беруться.

За правильне (частково правильне) виконання завдань можна отримати:

 • за завдання з вибором однієї правильної відповіді: 0 або 1 тестовий бал

 • за завдання на встановлення відповідності (логічні пари): 0, 1, 2, 3, 4 тестових бали

 • за завдання з короткою відповіддю: 0 або 2 тестових бали

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту з фізики, – 55.

Композиція завдань у тесті з фізики ґрунтується на таких засадах:

 1. За формами, вказаними вище: від завдань з вибором однієї правильної відповіді до завдань з короткою відповіддю. Це пояснюється специфікою роботи із завданнями кожної форми та технологічними аспектами комп’ютерної обробки бланків відповідей.

 2. Завдання в межах кожної з форм розташовуються за тематичними блоками, що зазначені в Програмі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО 2011) з фізики.

 3. Кількість завдань в кожному тематичному блоці визначається кількістю годин, відведених на викладання механіки, електродинаміки тощо.

Під час підготовки до тестування з фізики рекомендується використовувати підручники, що мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України».

 1. Коршак Є.В. та ін. Фізика, 7 кл.: Підручник для серед. загальноосвіт. шк. – К.: Перун, 2005. – 160 с.

 2. Коршак Є.В. та iн. Фізика, 8 кл.: Підручник для серед. загальноосвіт. шк. – К.: Перун, 2005. – 192 с.

 3. Гончаренко С.У. Фізика, 9 кл.: Підручник. – К.: Освіта, 2004. – 320 с.

 4. Коршак Є.В. тa iн. Фізика, 9 кл.: Підручник для серед. загальноосвіт. шк. – К.: Перун, 2005. –232 с.

 5. Гончаренко С.У. Фізика, 10 кл.: Підручник. – К.: Освіта, 2004. – 319 с.

 6. Коршак Є.В. тa iн. Фізика, 10 кл.: Підручник для серед. загальноосвіт. шк. – К.: Перун, 2004. – 312 с.

 7. Гончаренко С.У. Фізика, 11 кл.: Підручник. – К.: Освіта, 2004. – 319 с.

 8. Коршак Є.В. та ін. Фізика, 11 кл.: Підручник для серед. загальноосвіт. шк. – К.: Перун, 2004. – 288 с.Внешнее независимое тестирование 2011 года (ЗНО 2011)

Главная > ЗНО 2011 > Характеристика теста по физике 2011
 
загрузка...