Выпускной класс? Пора готовиться! Все про ЗНО: расписание ЗНО, регистрация на ЗНО, программы ЗНО, вопросы и ответы ЗНО.

ВУЗы Украины по регионам. Рейтинги ВУЗов. Болонский процесс в Украине.

Высшее образование за границей. FLEX - бесплатное обучение в США.
Поиск по сайту


Главная > ЗНО 2011 > Характеристика теста по английскому языку 2011Характеристика теста по английскому языку для внешнего независимого тестирования 2011 года (ЗНО 2011)

english

Зміст тесту визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО 2011) з англійської мови. Затверджено Міністерством освіти і науки України, наказ № 1218 від 08.12.2010 р.)


Тест складається з двох частин:

 • Читання;

 • Письмо.

Загальна кількість завдань тесту – 46.

На виконання тесту відведено 120 хвилин.

Тест з англійської мови складається із завдань чотирьох форм:

 1. Завдання на встановлення відповідності. У завданнях пропонується підібрати заголовки до текстів/частин текстів із поданих варіантів; твердження/ситуації до оголошень/текстів; запитання до відповідей або відповіді до запитань. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт встановив правильну відповідність і позначив правильний варіант відповіді у бланку відповідей А.

 2. Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання пропонується чотири варіанта відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.

 3. Завдання на заповнення пропусків у тексті. У завданнях пропонується доповнити абзаци/речення в тексті реченнями/частинами речень, словосполученнями/словами із поданих варіантів. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт обрав і позначив правильний варіант відповіді у бланку відповідей А.

 4. Завдання з розгорнутою відповіддю. Завдання передбачає створення абітурієнтом на бланку відповідей Б власного висловлення у письмовій формі відповідно до запропонованої комунікативної ситуації.

За правильне (частково правильне) виконання завдань можна отримати:

 • за завдання на встановлення відповідності 0 – 1 тестовий бал

 • за завдання з вибором однієї правильної відповіді 0 – 1 тестовий бал

 • за завдання на заповнення пропусків у тексті 0 – 1 тестовий бал

 • за завдання з розгорнутою відповіддю 0 – 24 тестових бали

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту з англійської мови, – 69.

Композиція завдань у тесті з англійської мови ґрунтується на таких засадах:

 1. Завдання розташовуються відповідно до видів мовленнєвої діяльності. Спочатку в тексті представленні завдання частини «Читання», потім – завдання частини «Письмо».

 2. Завдання розташовуються послідовно за знаннями, комунікативними вміннями та навичками: розуміти основний зміст автентичного тексту, повністю розуміти зміст автентичного тексту, якщо значення незнайомих слів розкривається на основі лінгвістичної та контекстуальної здогадки, знаходити спеціальну або необхідну інформацію в автентичних текстах різнопланового характеру, розуміти структуру тексту, розпізнавати зв’язки між частинами тексту, правильно використовувати граматичні форми частин мови та частини мови відповідно до контексту, розрізняти значення окремих лексичних одиниць відповідно до контексту, робити письмове повідомлення, оформлюючи його відповідно до мети та завдання спілкування.

Під час підготовки до складання тесту рекомендується використовувати підручники, що мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України».

№ за/п Назва Автор Клас Видавництво Рік видання
1 Англійська мова (8-й рік навчання) Несвіт А.М. 9 Генеза 2009
2 Англійська мова (8-й рік навчання) Карп’юк О.Д. 9 Астон 2009
3 Англійська мова (8-й рік навчання) Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В 9 Наш час 2009
4 Англійська мова (9-й рік навчання, рівень стандарту) Карп’юк О.Д 10 Астон 2010
5 Англійська мова (9-й рік навчання, академічний рівень) Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В 10 Наш час 2010
6 Англійська мова (9-й рік навчання, профільний рівень) Несвіт А.М. 10 Генеза 2010
7 "Across Cultures: Great Britain – Ukraine" (НМК для спеціалізованих шкіл та профільних класів) Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В. 10–11 Наш час 2007
8 "Across Cultures: The USA-Ukraine" (НМК для спеціалізованих шкіл та профільних класів) Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В. 10–11 Наш час 2008
9 Англійська мова (підручник для загальноосвітніх навч. закладів) Плахотник В.М., Мартинова Р.Ю. 11 Освіта 2004
10 Навчально-методичні комплекти для всіх типів загальноосвітніх навчальних закладів   1–11 Макміллан 2008, 2009
11 Навчально-методичні комплекти для всіх типів загальноосвітніх навчальних закладів   1–11 Лонгман Пірсон 2008, 2009
12 Навчально-методичні комплекти для всіх типів загальноосвітніх навчальних закладів   1–11 Оксфорд Юніверсіті Прес 2008, 2009
13 Навчально-методичні комплекти для всіх типів загальноосвітніх навчальних закладів   1–11 Експрес-Паблішінг 2008, 2009
14 Навчально-методичні комплекти для всіх типів загальноосвітніх навчальних закладів   1–11 Cambridge University Press 2009


Внешнее независимое тестирование 2011 года (ЗНО 2011)

В наше время для абитуриента, не говоря уже о выпускниках одного из ВУЗов Украины, знание хотя бы одного иностранного языка становится практически необходимостью. Переговоры с иностранными партнерами или работодателями, чтение технической или какой-либо другой документации, даже свободное общение в Интернете - все это подразумевает, что Вы достаточно свободно владеете тем или иным языком.

К сожалению, далеко не всегда школа, колледж или даже университет дает достаточную подготовку по английскому (или какому-либо другому) иностранному языку. Зачастую и сам студент больше времени уделяет профильным дисциплинам и запускает иностранный. Хорошим решением в таком случае будут занятия в школе английского в Киеве, где квалифицированные преподаватели помогут Вам овладеть тонкостями языка. Иностранный язык, в отличие от некоторых других предметов, практически невозможно выучить самостоятельно, ведь зачастую тонкости грамматики или произношения сможет объяснить только специалист. Поэтому занятия в школе или на курсах английского - это лучший выбор, особено для занятого человека.Главная > ЗНО 2011 > Характеристика теста по английскому языку 2011
 
загрузка...