Выпускной класс? Пора готовиться! Все про ЗНО: расписание ЗНО, регистрация на ЗНО, программы ЗНО, вопросы и ответы ЗНО.

ВУЗы Украины по регионам. Рейтинги ВУЗов. Болонский процесс в Украине.

Высшее образование за границей. FLEX - бесплатное обучение в США.
Поиск по сайту


Главная > ЗНО 2011 > Характеристика теста по немецкому языку 2011Характеристика теста по немецкому языку для внешнего независимого тестирования 2011 года (ЗНО 2011)

deutsch

Зміст тесту визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО 2011) з німецької мови. (Затверджено Міністерством освіти і науки України, наказ № 1218 від 08.12.2010 р.)


Тест складається з двох частин:

 • Читання;

 • Письмо.

Загальна кількість завдань тесту – 46.

На виконання тесту відведено 120 хвилин.

Тест з німецької мови складається із завдань чотирьох форм:

 1. Завдання на встановлення відповідності. У завданнях пропонується підібрати заголовки до текстів/частин текстів із поданих варіантів; твердження/ситуації до оголошень/текстів; запитання до відповідей або відповіді до запитань. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт встановив правильну відповідність і позначив правильний варіант відповіді у бланку відповідей А.

 2. Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання пропонується чотири варіанта відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.

 3. Завдання на заповнення пропусків у тексті. У завданнях пропонується доповнити абзаци/речення в тексті реченнями/частинами речень, словосполученнями/словами із поданих варіантів. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт обрав і позначив правильний варіант відповіді у бланку відповідей А.

 4. Завдання з розгорнутою відповіддю. Завдання передбачає створення абітурієнтом на бланку відповідей Б власного висловлення у письмовій формі відповідно до запропонованої комунікативної ситуації.

За правильне (частково правильне) виконання завдань можна отримати:

 • за завдання на встановлення відповідності 0 – 1 тестовий бал

 • за завдання з вибором однієї правильної відповіді 0 – 1 тестовий бал

 • за завдання на заповнення пропусків у тексті 0 – 1 тестовий бал

 • за завдання з розгорнутою відповіддю 0 – 24 тестових бали

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту з німецької мови, – 69.

Композиція завдань у тесті з німецької мови ґрунтується на таких засадах:

 1. Завдання розташовуються відповідно до видів мовленнєвої діяльності. Спочатку в тексті представленні завдання частини «Читання», потім – завдання частини «Письмо».

 2. Завдання розташовуються послідовно за знаннями, комунікативними вміннями та навичками: розуміти основний зміст автентичного тексту, повністю розуміти зміст автентичного тексту, якщо значення незнайомих слів розкривається на основі лінгвістичної та контекстуальної здогадки, знаходити спеціальну або необхідну інформацію в автентичних текстах різнопланового характеру, розуміти структуру тексту, розпізнавати зв’язки між частинами тексту, правильно використовувати граматичні форми частин мови та частини мови відповідно до контексту, розрізняти значення окремих лексичних одиниць відповідно до контексту, робити письмове повідомлення, оформлюючи його відповідно до мети та завдання спілкування.

Під час підготовки до складання тесту рекомендується використовувати підручники, що мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України».

№ за/п Назва Автор Клас Видавництво Рік видання
1 Німецька мова (8-й рік навчання) Басай Н.П. 9 Освіта 2009
2 Німецька мова (8-й рік навчання) Савченко Л.П. 9 Інститут сучасного підручника 2009
3 Німецька мова (8-й рік навчання) Орап В.І., Кириленко Р.О. 9 Генеза 2009
4 Німецька мова (9-й рік навчання, підручник) Басай Н.П. 10 Освіта 2006, 2007
5 Німецька мова (9-й рік навчання, рівень стандарту) Савчук І.Г. 10 Світ 2010
6 Німецька мова (9-й рік навчання, академічний рівень) Басай Н.П. 10 Освіта 2010
7 Німецька мова (9-й рік навчання, профільний рівень) Кириленко Р.О., Орап В.І. 10 Генеза 2010
8 Німецька мова (підручник для 10–11 класів) Лисенко Є.І. 10–11 Освіта 2004
9 Німецька мова (підручник для 11 класу) Гергель А., Радченко Т., Савелко О. 11 Перун 2004
10 Навчально-методичні комплекти для всіх типів загальноосвітніх навчальних закладів   1–11 Hueber Langenscheidt (Німеччина) 2006
11 Навчально-методичні комплекти з німецької мови для загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів   1–11 Hueber 2010
12 Навчально-методичні комплекти з німецької мови для загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів   1–11 Cornelsen 2009, 2010
13 Passwort Deutsch (для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням німецької мови)   9–10 Методика 2006


Внешнее независимое тестирование 2011 года (ЗНО 2011)

Главная > ЗНО 2011 > Характеристика теста по немецкому языку 2011
 
загрузка...