Выпускной класс? Пора готовиться! Все про ЗНО: расписание ЗНО, регистрация на ЗНО, программы ЗНО, вопросы и ответы ЗНО.

ВУЗы Украины по регионам. Рейтинги ВУЗов. Болонский процесс в Украине.

Высшее образование за границей. FLEX - бесплатное обучение в США.
Поиск по сайту


Главная > ЗНО 2011 > Характеристика теста по биологии 2011Характеристика теста по биологии для внешнего независимого тестирования 2011 года (ЗНО 2011)

биология

Во время подготовки к поступлению в один из многочисленных ВУЗов Украины большинству абитуриентов кажется, что попасть в выбранный университет - это самая сложная задача, а дальше все будет намного проще. Но уже на первом курсе студенты понимают, что учиться в ВУЗе - достаточно тяжелый и напряженный труд, требующий полной самоотдачи (если, конечно же, ставить перед собой задачу получить знания, а не только диплом).

Еще одной проблемой, с которой сталкиваются довольно многие учащиеся, является вопрос финансов. Большинство студентов готовы одновременно с учебой работать, но не всегда знают, в каком направлении можно приложить усилия. Хорошим решением будет получение востребованной специальности, например в Киевской академии парикмахерского искусства (kapi.com.ua).

Ниже приведена характеристика теста по биологии для ЗНО:


Зміст тесту визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО 2011) з біології. (Затверджено Міністерством освіти і науки України, наказ № 1218 від 08.12.2010 р.)


Загальна кількість завдань тесту – 60.

На виконання тесту відведено 120 хвилин.

Тест складається із завдань чотирьох форм:

 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного із завдань пропонується 4 варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник вибрав та позначив правильну відповідь у бланку А.

 2. Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання у двох колонках подано інформацію, яку позначено цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконуючи завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами і буквами (утворити логічні пари).

 3. Завдання на встановлення правильної послідовності. У завданнях пропонується розташувати події або етапи, позначені літерами, у правильній послідовності, де перша подія (етап) має відповідати цифрі 1, друга – 2, третя – 3, четверта – 4.

 4. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю. У завданнях пропонується правильну відповідь записати цифрами до бланку відповідей.

За правильне (частково правильне) виконання завдань можна отримати:

 • за завдання на встановлення відповідності 0 – 1 – 2 – 3 – 4 тестових бали

 • за завдання з вибором однієї правильної відповіді 0 або 1 тестовий бал

 • за завдання на встановлення правильної послідовності 0, 1, 2 тестових бали

 • за завдання з відкритою короткою відповіддю 0, 1, 2, 3 тестових бали

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту з біології, – 84.

Композиція завдань у тесті з біології ґрунтується на таких засадах:

 1. Завдання розташовуються за формами вказаними вище (від завдань з вибором однієї правильної відповіді до завдань з відкритою короткою відповіддю). Це пояснюється специфікою роботи з кожною формою та технологічними аспектами їх комп’ютерної обробки.

 2. Завдання в межах кожної форми розташовуються за принципом зростання складності завдань.

Під час підготовки до тестування з біології рекомендується використовувати підручники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України.

 1. Морозюк С.С. Біологія: підручник для 6 кл. Загальноосвітніх навчальних закладів –Х.: Торсінг, 2000.

 2. Мусієнко М.М., Вервес Ю.Г., Славний П.С., Балан П.Г, Войцехівський М.Ф. Біологія: підручник для 6 кл. Загальноосвітніх навчальних закладів –К.: Генеза, 2000.

 3. Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Серебряков В.В. Біологія: підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза, 2002.

 4. Шабатура М.Н., Матяш Н.Ю, Мотузний В.О. Біологія людини: підручник для 8 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза, 2004.

 5. Шабатура М.Н., Матяш Н.Ю., Мотузний В.О. Біологія людини: підручник для 9 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза, 2004.

 6. Присяжнюк М.С. (метод. оброб. Горяна Л.Г.) Біологія людини: підручник для 9 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Фенікс, 2003.

 7. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза 2003, 2004.

 8. Данилова О.В., Данилов С.А., Шабанов Д.А. Біологія: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза, 2006.

 9. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза 2003, 2004Внешнее независимое тестирование 2011 года (ЗНО 2011)

Главная > ЗНО 2011 > Характеристика теста по биологии 2011
 
загрузка...