Выпускной класс? Пора готовиться! Все про ЗНО: расписание ЗНО, регистрация на ЗНО, программы ЗНО, вопросы и ответы ЗНО.

ВУЗы Украины по регионам. Рейтинги ВУЗов. Болонский процесс в Украине.

Высшее образование за границей. FLEX - бесплатное обучение в США.
Поиск по сайту


Главная > ЗНО 2010 > Демо тест по украинскому языку и литературе 2010 ч. 1Демонстрационный вариант теста по украинскому языку и литературе внешнего независимого тестирования 2010 года
Часть 1

Частина 1. Українська мова

Завдання 1–7 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок, тому що комп’ютерна програма реєструватиме їх як помилки!

Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

Прочитайте текст і виконайте завдання 1–7.
(1) Пахне луг… (2) Вечірній туманець благеньким напиналом напнувся над усеньким лугом, а отам, коло лісу, начебто завис густіший і темніший морок. (3) А де лелеки, що прилетіли на/зустріч з вечірньою казкою? (4) Мабуть, поки вечеряв, то познімались і полетіли на лісові озера. (5) Вдивляєшся поміж кущів, поміж осоки – ніде не видно, тільки сумують вечірні сутінки. (6) А луг пахне де/далі сильніше, і груди не можуть умістити, увібрати всю його терпку свіжість бо за/малі. (7) Дихаєш і наче оновлюєшся, в/друге на світ народжуєшся.
1. У переносному значенні вжито в тексті виділене слово

А   пахне луг
Б   лелеки прилетіли
В   сумують сутінки
Г   дихаєш і оновлюєшся
2. Фразеологізмом є вжитий у тексті вислів

А   напнувся благеньким напиналом
Б   полетіли на лісові озера
В   сумують вечірні сутінки
Г   вдруге на світ народжуєшся
3. Окремо в цьому тексті пишуться слова

А   на/зустріч
Б   де/далі
В   за/малі
Г   в/друге
4. Прийменник виділено у словосполученні з тексту

А   коло лісу
Б   що прилетіли
В   ніде не видно
Г   наче оновлюєшся
5.Вставне слово вжито в реченні

А   другому
Б   четвертому
В   п’ятому
Г   шостому
6.Однорідні означення є в реченні

А   другому
Б   четвертому
В   шостому
Г   сьомому
7.Пунктуаційну помилку допущено в реченні

А   другому
Б   третьому
В   шостому
Г   сьомому

Завдання 8–23 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок, тому що комп’ютерна програма реєструватиме їх як помилки!

Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

8.Велику літеру вжито правильно в усіх словосполученнях рядка

А   поет Василь Стус, князь Данило галицький
Б   Петро Гулак-Артемовський, Президент України
В   шекспірівський сонет, Франкове «зів’яле листя»
Г   «Слово про Похід Ігорів», спорткомплекс «Олімпійський»
Д   Луганський національний університет, Бахчисарайський Район
9.М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А   мал..овничий, з..омка, опрац..ований
Б   давн..окиївський, чотир..ох, ра..он
В   кра..овий, пен..ок, прац..овитість
Г   с..орбати, сер..озний, багат..ом
Д   с..огодні, пізн..ого, кол..оровий
10.Граматичну помилку допущено в рядку

А   моє день народження
Б   більш досконалий
В   почнімо працювати
Г   п’ятьмастами волонтерами
Д   соковитих абрикосів
11.Префікс при- треба писати в усіх словах рядка

А   пр..глушити, пр..м’ятий, пр..мудрість
Б   пр..вчити, пр..булий, пр..морозок
В   Пр..карпаття, пр..звисько, пр..їжджати
Г   Пр..дністров’я, пр..гарний, пр..боркати
Д   пр..милий, пр..чіп, пр..соромлений
12.Неправильно утворено ім’я по батькові

А   Степанівна
Б   Геннадієвич
В   Орестівна
Г   Ігорович
Д   Олександрівна
13.Закінчення має іменник у рядку

А   станції харківського метр..
Б   майстри поетичного кін..
В   картини Марії Приймаченк..
Г   звернутися до туристичного бюр..
Д   ґудзики до нового пальт..
14.Граматично правильне продовження речення «Занотовуючи результати експерименту, …»

А   деякі з них виявилися несподіваними.
Б   у мене виникли сумніви.
В   консультуйтеся з науковим керівником.
Г   важливими є всі числові показники.
Д   нарешті окреслюється подальший план роботи.
15.Неправильно побудовано словосполучення

А   десять (хвилин) на шосту
Б   чверть на шосту
В   без п’ятнадцяти шість
Г   пів на шосту
Д   за десять (хвилин) шоста
16.У реченні «Шануйте здобуте трудом поколін(1)ь, помножте його у пошан(2)і, в тім – корінь жит(3)я, крила стремлін(4)ь, діти мої кохан(5)і!» подвоєння літер відбувається на місці цифри

А   1
Б   2
В   3
Г   4
Д   5
17.Правильно вжито дієслівну форму в реченні

А   Ходімте швидше на вершину цієї гори!
Б   Ідемте до найближчої тролейбусної зупинки!
В   Багато хто поміте недоліки цього видання.
Г   Обов’язково дасиш мені свою електронну адресу.
Д   Почнімо перегляд газети із заголовків.
18.Кома перед і ставиться в реченні (розділові знаки пропущено)

А   Я в пісні молодість знайду і довго-довго буду з нею.
Б   Вдалині хиталися дерева і синів задуманий прибій.
В   Дітям здавалося що вже вечір і що вже невдовзі прийде мама.
Г   Крізь темну ніч шумів весняний дощ і в унісон із ним шуміли сосни.
Д   Коли він торкався смичком до струн скрипки все на світі зникало і залишалася тільки музика.
19.Літера у ставиться в реченні «(1)плив на підлеглих здійснюється (2) атмосфері міжособистісних (3)заємодій (4) групі і є важливим (5) аспекті управлінської результативності» на місці цифри

А   1
Б   2
В   3
Г   4
Д   5
20.Граматичну помилку допущено в реченні

А   Оксана довго міркувала, що подарувати сестрі на день народження.
Б   Учень, який ретельно підготував доповідь, успішно відповів на всі запитання.
В   Можна сподіватися на те, що концерт Патрісії Каас в Україні ще відбудеться.
Г   Водій автобуса сказав пасажирам, які щойно зайшли, що оплатіть проїзд.
Д   У виступі головним було те, що демократичні цінності слід відстоювати.
21.Разом пишуться всі прислівники в рядку

А   на/пам’ять, на/жаль, до/купи
Б   на/весну, до/віку, с/підлоба
В   мимо/волі, на/завжди, в/основному
Г   що/найвище, до/вподоби, без/вісти
Д   о/півночі, на/двоє, на/перекір
22.Поширеним є речення

А   Двоє музик продовжували грати.
Б   Комплімент повинен бути щирим.
В   А Максим вийшов сухим із води.
Г   Григорію закортіло скупатися.
Д   Холод стає помітнішим і помітнішим.
23.Підкреслена буква позначає той самий звук в усіх словах рядка

А   увінчати, німий, кінь, петунія
Б   важко, життя, обмеженість, сторож
В   розписаний, слово, успіх, кількість
Г   помітніший, торкнути, гуркіт, шістнадцять
Д   розкіш, подушці, штучний, поширити

Завдання 24–28 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позна-ченого ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і поставте позначки в бланку А на перетині відповідних колонок і рядків. Усі інші види Вашого запису комп’ютерна програма реєструватиме як помилки.

Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

24.З’ясуйте, який вид підрядного речення можна приєднати до поданого головного

Головне речення Вид підрядного речення  
1   Ця подія сталася саме тоді, …
2   … однак студенти склали іспит.
3   Це не та зупинка, …
4   Журналістка повідомила, …
А   означальне
Б   з’ясувальне
В   обставинне часу
Г   обставинне місця
Д   обставинне допустове
25.Доберіть приклад до кожного випадку вживання тире

Випадок уживання тире Приклад  
1   перед узагальнювальним словом
2   між підметом і присудком
3   при відокремленій прикладці
4   між частинами безсполучникового речення
А   А мова – то пісня душі, покладена на слова.
Б   І сльози, і прокльони – все мине.
В   І ось прийшла неділя – день легкий.
Г   Мало життя прожити – треба життя зрозуміти.
Д   Я усміхнусь – і все навкруг сміється.
26.З’ясуйте вид поданих односкладних речень

Вид речення Приклад  
1   означено-особове
2   неозначено-особове
3   узагальнено-особове
4   безособове
А   Вір своїм очам, а не чужим речам.
Б   Візьми свій келих сонця у життя!
В   Я прожив, моя мила, ці літа у найвищому щасті.
Г   Вино мудрості п’ють із келиха розчарувань.
Д   Без мови рідної, юначе, й народу нашого нема.
27.Доберіть антоніми до поданих слів

Слово Антонім  
1   лебедіти
2   компенсувати
3   знаходити
4   деградувати
А   сахатися
Б   губити
В   грубіянити
Г   шкодити
Д   відроджуватися
28.З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово)

Ще (1)недавно дихало в мої думки (2)студеним пахом (3)зів’ялого листя, (4)а вже сьогодні лагідне шовковисте повітря весни купає мої очі.

А   прикметник
Б   займенник
В   дієприкметник (форма дієслова)
Г   прислівник
Д   сполучник


Читання й аналіз тексту

Завдання 29–36 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант і позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок, тому що комп’ютерна програма реєструватиме їх як помилки!

Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання 29–36.

Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідейГалілео Галілей

(1 – 4) Галілей народився в італійському місті Пізі 1564 року. Батько майбутнього астронома, Вінченцо Галілей, з бідних дворян, був учителем музики, композитором, знав математику й інші науки. На життя Вінченцо Галілей заробляв уроками музики, але в країні, де вчителів музики було більше, ніж чоботарів, це давало небагато. А сім’я зростала.

(5 – 7) Галілео був найстаршим сином у сім’ї. Батько примушував хлопця грати на скрипці, розучувати свої композиції, щоб син міг продовжити справу його життя. Але викладача музики з Галілео не вийшло, хоча він і став великим її знавцем.

(8 – 9) Вінченцо, прагнувши знайти вихід із тяжкого становища, віддав хлопчика на виховання до монастиря, де його схиляли прийняти чернецтво. Галілео збунтувався і втік.

(10 – 11) Тоді батькові спало на думку зробити з сина лікаря. Сімнадцятирічний Галілео стає студентом Пізанського університету.

(12 – 16) Цікаво, що до цього часу юному Галілею зовсім не доводилося вивчати математику, і він абсолютно не був у ній обізнаний. А в університеті майбутнім лікарям серед інших навчальних предметів викладали й математику. Нова, досі не знайома йому наука зацікавила юнака, і батько, бачачи захоплення сина, порадив йому познайомитися з творами великих математиків давнини Евкліда і Архімеда.

(17 – 18) Сталося те, чого зовсім не чекав старий Вінченцо: математика цілком захопила Галілео, він покинув вивчати медицину й заглибився в нову для нього галузь науки.

(19 – 20) У молодого Галілея виявилися незвичайні математичні здібності, праці з математики він читав, як цікаві романи.

(21 – 28) Галілей покинув Пізу й перебрався до Флоренції, де за кілька років до нього оселилася його сім’я. Батько дуже лютував через те, що Галілео покинув медицину, яка обіцяла йому гарний заробіток. Але математика, особливо геометрія з її послідовністю аксіом і теорем, де все незаперечно витікало одне з другого, зачарувала Галілея. У 19 років він розробляє закони коливання маятника, а в 22 роки стає одним з найвідоміших учених Італії. І це всього за 7 років від часу, коли він уперше познайомився з математикою! У 25 років Галілео Галілей, медик-недоучка, людина, яка не мала вченого ступеня, очолює кафедру математики в Пізанському університеті. Згодом він – професор математики в Падуї.

(29 – 31) За цей час молодий науковець зробив низку великих відкриттів у галузі механіки, фізики, математики, астрономії, хоча не публікував їх, бо вони заперечували вчення Аристотеля про будову Землі.

(32 – 39) Захоплення Галілея астрономією почалося, коли він 1609 року дізнався, що в Голландії з’явився «прилад-дальновидець» – телескоп. Як цей прилад сконструйований, він не знав, тому сам узявся за його створення. Зробивши телескоп, Галілей першим спрямував його до зірок, саме тому Галілея називають Колумбом неба. Галілео Галілей споглядав Місяць, Юпітер, бачив чотири його супутники, він першим відкрив плями на Сонці, довів, що воно обертається навколо своєї осі. І Земля також, виявляється, обертається навколо своєї осі і навколо Сонця! Ось тоді й з’явилась книга «Зоряний вісник», де вчений розповів про свої дослідження, продовжуючи вчення Ніколая Коперника та Джордано Бруно.

(40 – 45) Проте наукові знахідки Галілео Галілея суперечили загальноприйнятому вченню про будову Землі і Всесвіту, тому незабаром він був схоплений інквізицією. Тюрма, допити, погрози, тортури… Під страхом жахливої смерті 70-літнього Галілео Галілея змусили зректися своїх наукових поглядів, визнати, що Земля – твердь і не обертається навколо Сонця. Хворий, змучений старець не витримав тортур. Але, кажуть, прочитавши текст свого зречення, Галілей тупнув ногою й вигукнув: «І все ж вона обертається!»

(46 – 47) Помер Галілео Галілей 1642 року і в останні роки перед смертю встиг багато зробити для науки (з журналу).29.За стильовими ознаками текст є

А   художнім
Б   розмовним
В   науково-популярним
Г   публіцистичним
30.За типом мовлення текст є

А   описом
Б   розповіддю
В   роздумом
Г   поєднанням кількох типів
31.Речення «Але, кажуть, прочитавши текст свого зречення, Галілей тупнув ногою й вигукнув: «І все ж вона обертається!» виконує роль

А   елементу розвитку дії
Б   кульмінації
В   розв’язки
Г   епілогу
32.У тексті Галілея названо Колумбом неба, бо він

А   створив телескоп
Б   довів, що Сонце обертається навколо своєї осі
В   був видатним астрономом свого часу
Г   першим спрямував телескоп у небо
33.На думку автора тексту, Галілей увійшов в історію як приклад людини, яка

А   через страх перед небезпекою поступається принципами
Б   домоглася ще з дитинства обраної мети
В   присвятила своє життя боротьбі за справедливість
Г   попри все впевнена у власній правоті
34.Підхід Галілея до вибору життєвого шляху відображає прислів’я

А   «Де родився, там і згодився».
Б   «Яблуко від яблуні недалеко падає».
В   «У кожного своя доля».
Г   «Біда навчить коржі з маком їсти».
35.У реченні «У 25 років Галілео Галілей, медик-недоучка, людина, яка не мала вченого ступеня, очолює кафедру математики в Пізанському університеті» вислів «медик-недоучка» вжито з метою

А   глузування з рівня освіти молодого Галілея
Б   захоплення швидким опануванням юнака науками
В   нейтральної характеристики біографічного факту
Г   обурення діями керівництва Пізанського університету
36.Поштовхом до захоплення Галілея астрономією можна вважати

А   зацікавлення математикою
Б   появу телескопа
В   поради батька
Г   навчання в університеті


Демонстрационный вариант теста по украинскому языку и литературе внешнего независимого тестирования 2010 года. Часть 2

Демонстрационный вариант теста по украинскому языку и литературе внешнего независимого тестирования 2010 года. Правильные ответы

Внешнее независимое тестирование 2010

Главная > ЗНО 2010 > Демо тест по украинскому языку и литературе 2010 ч. 1
 
загрузка...