Выпускной класс? Пора готовиться! Все про ЗНО: расписание ЗНО, регистрация на ЗНО, программы ЗНО, вопросы и ответы ЗНО.

ВУЗы Украины по регионам. Рейтинги ВУЗов. Болонский процесс в Украине.

Высшее образование за границей. FLEX - бесплатное обучение в США.
Поиск по сайту


Главная > ЗНО 2010 > Демо тест по географии ч. 2Демонстрационный вариант теста по географии внешнего независимого тестирования 2010 года
Часть 2

Завдання 1 – 42 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть, на Вашу думку, правильний варіант відповіді і позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А тому, що комп’ютерна програма реєструватиме їх як помилки!


36.У якій країні більшість жителів розмовляють німецькою мовою?

А   Австрія
Б   Андорра
В   Австралія
Г   Аргентина
37.Який із зазначених у таблиці видів мінеральних ресурсів у країні S скінчиться раніше, якщо обсяги видобутку сировини не зміняться?

  Вид мінеральної сировини Запаси мінеральної сировини Щорічний видобуток сировини
А золото, т 90 3
Б природний газ, млрд м3 100 2
В нафта, млн. т 200 5
Г кам’яне вугілля, млн т 5000 25
38.Ураховуючи особливості галузевої структури (за відсотком зайнятих), укажіть діаграму, яка характеризує країну, що розвивається.

А Б В Г

Сільське та лісове господарство
Промисловість і будівництво
Сфера послуг
39.Яка держава є світовим лідером з виробництва легкових автомобілів?

А   Велика Британія
Б   Німеччина
В   Росія
Г   Японія
40.Де сформувався «кукурудзяний пояс» США?

А   на Центральних рівнинах
Б   у Флориді
В   на Тихоокеанському Заході
Г   на Примексиканській низовині
41.У якому федеральному окрузі розташовані промислові центри Російської Федерації: Архангельськ, Мурманськ, Санкт-Петербург?

А   Уральському
Б   Північному
В   Сибірському
Г   Далекосхідному
42.Які вантажі перевозять основними морськими маршрутами, позначеними на карті?

А   яловичину
Б   тканини
В   зерно
Г   верстати

У завданнях 43 – 52 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один, на Вашу думку, правильний варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблиці зошита на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Перенесіть позначки до бланка А згідно з інструкцією. Усі інші види Вашого запису у бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!


  А Б В Г Д
1          
2          
3          
4          


43.Установіть відповідність між геотектонічними поняттями та їхніми визначеннями.

1   плита
2   фундамент
3   щит
4   чохол
А   ділянка платформи, де кристалічні породи нижнього ярусу перекриті осадовими відкладами
Б   верхній ярус платформи, утворений осадовими породами
В   нижній ярус платформи, утворений магматичними та метаморфічними породами
Г   ділянка платформи, де відбувається опускання фундаменту по розломах
Д   ділянка платформи, де на поверхню виходять кристалічні породи
44.Установіть відповідність між типом клімату та кліматограмою

1   морський помірний клімат Північної півкулі
2   тропічний пустельний клімат Північної півкулі
3   субекваторіальний клімат Південної півкулі
4   морський помірний клімат Південної півкулі

А Б В Г Д
45.Установіть відповідність між географічним об’єктом (явищем) і способом, яким він (воно) зображується на картах України.

1   ступінь забруднення в межах держави
2   природні зони
3   тварини, занесені до Червоної книги
4   рудний басейн
А   спосіб ареалів
Б   спосіб ізоліній
В   спосіб картограм
Г   спосіб якісного фону
Д   спосіб значків (позамасштабних)
46.Установіть відповідність між прізвищем дослідника України та його науковим внеском у розвиток вітчизняної географії.

1   Володимир Вернадський
2   Павло Тутковський
3   Степан Рудницький
4   Георгій Висоцький
А   перший президент АН України, розвинув учення про біосферу
Б   засновник фізичної географії в Україні, організатор Українського науково-дослідного інституту географії і картографії
В   один із фундаторів ландшафтознавства, обґрунтував можливість розведення лісів у степовій зоні
Г   автор першої схеми природно-географічного районування України, описав її природні комплекси
Д   видатний ґрунтознавець, досліджував ґрунти Лісостепу та Степу України, зокрема Полтавщини
47.Установіть відповідність між річкою-притокою та річковою системою, до якої вона належить.

Притока Річкова система
1   Збруч
2   Західний Буг
3   Інгул
4   Інгулець
А   Вісли
Б   Дніпра
В   Дністра
Г   Дунаю
Д   Південного Бугу
48.Установіть відповідність між назвами об’єктів природно-заповідного фонду та буквами на картосхемі, якими позначено їхнє місцезнаходження.
А   Канівський природний заповідник
Б   Карадазький природний заповідник
В   біосферний заповідник «Асканія-Нова»
Г   національний парк «Сколівські Бескиди»
49.Установіть відповідність між промисловим підприємством та основним принципом його розміщення.

1   швейна фабрика
2   авіаційний завод
3   завод з виробництва калійних добрив
4   алюмінієвий завод
А   наявність трудових ресурсів
Б   близькість комбінату чорної металургії
В   близькість джерел дешевої електронергії
Г   наявність наукової-дослідницької бази
Д   наявність мінеральної сировини
50.Установіть відповідність між інформацією про адміністративну область України та буквою, якою цю область позначено на карті
1   порти виходять до двох морів і великої річки
2   проходить нафтопровід «Дружба», виробляють лляні тканини
3   вирощується виноград, розвинута лісохімічна промисловість
4   область межує з країною, яка є найбільшим імпортером української продукції
51.Установіть відповідність між інформацією, що характеризує державу, та буквою, якою цю державу позначено на карті
1   держава, основне населення якої православної віри
2   держава, у межах столиці якої знаходиться анклав
3   у державі чотири державні мови
4   у державі кількість населення найбільша серед країн Західної Європи
52.Установіть відповідність між національними парками та країнами, де ці парки розміщені

1   Низькі Татри
2   Серенгеті
3   Ігуасу
4   Улуру
А   Єгипет
Б   Бразилія
В   Австралія
Г   Словаччина
Д   Танзанія

У завданнях 53 – 58 розташуйте запропоновані факти у правильній послідовності. Поставте позначки в бланку на перетині відповідних колонок і рядків. Цифрі 1 має відповідати перший обраний Вами факт, цифрі 2 – другий і так далі. Перенесіть позначки до бланка А згідно з інструкцією. Усі інші види Вашого запису у бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!  А Б В Г
1        
2        
3        
4        


53.Установіть послідовність пунктів плану фізико-географічної характеристики території

А   внутрішні води
Б   клімат
В   географічне положення
Г   рельєф
54.У якій послідовності експедиція спостерігатиме зміну акваторіальних природних зон Атлантичного океану, якщо вона пливе з півночі на південь від о. Ісландія до Канарських островів?

А   тропічна зона
Б   субарктична зона
В   субтропічна зона
Г   помірна зона
55.Установіть послідовність побачених пасажирами в ілюмінатор літака форм поверхні, якщо рухатися по прямій від Івано-Франківська до Луганська

А   Донецький кряж
Б   Подільська височина
В   Придніпровська височина
Г   Придніпровська низовина
56.Укажіть послідовність розташування областей України в зоні мішаних лісів із заходу на схід

А   Житомирська
Б   Чернігівська
В   Рівненська
Г   Київська
57.У якій хронологічній послідовності людством використовувалися ресурси для промислового виробництва енергії (тепла)?

А   уранові руди
Б   нафта
В   дрова
Г   кам’яне вугілля
58.Розташуйте країни за показником ВВП на душу населення, починаючи з найбільшого значення

  Країна Населення (млн. осіб) ВВП (млрд. доларів США)
А Китай 1320 10170
Б Росія 142 1746
В Україна 47 300
Г США 300 13131


Демонстрационный вариант теста по географии внешнего независимого тестирования 2010 года. Часть 1

Демонстрационный вариант теста по географии внешнего независимого тестирования 2010 года. Правильные ответы

Внешнее независимое тестирование 2010

Главная > ЗНО 2010 > Демо тест по географии ч. 2
 
загрузка...