Выпускной класс? Пора готовиться! Все про ЗНО: расписание ЗНО, регистрация на ЗНО, программы ЗНО, вопросы и ответы ЗНО.

ВУЗы Украины по регионам. Рейтинги ВУЗов. Болонский процесс в Украине.

Высшее образование за границей. FLEX - бесплатное обучение в США.
Поиск по сайту


Главная > ЗНО 2010 > Спецификация теста по украинскому языкуСпецифікація тесту з української мови і літератури для зовнішнього незалежного оцінювання 2010 року навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів

Підготовлена відділом змісту суспільно-гуманітарних навчальних предметів Українського центру оцінювання якості освіти


1. Призначення тесту з української мови і літератури

Оцінити ступінь підготовленості випускників загальноосвітніх навчальних закладів з української мови і літератури з метою конкурсного відбору для навчання у вищих навчальних закладах.

2. Документи, що визначають зміст тесту з української мови і літератури

Тест розробляється на основі таких документів:

 1. Рідна мова. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 5–11 класи (Затверджено Міністерством освіти і науки України, лист № 1/11-3580 від 22.08.2001 р.).
 2. Українська мова. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання. 5–11 класи (Затверджено Міністерством освіти і науки України, лист № 1/11-3580 від 22.08.2001 р.).
 3. Українська мова. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з румунською мовою навчання. 5–11 класи (Затверджено Міністерством освіти і науки України, лист № 1/11-3580 від 22.08.2001 р.).
 4. Українська мова. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з угорською мовою навчання. 5–11 класи (Затверджено Міністерством освіти і науки України, лист № 1/11-3580 від 22.08.2001 р.).
 5. Українська література. 5–11 класи: Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською і російською мовою навчання (Затверджено Міністерством освіти і науки України, лист № 1/11-3580 від 22.08.2001 р.).
 6. Українська література. 5–11 класи: Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською і російською мовою навчання (Затверджено Міністерством освіти і науки України, лист № 1/11-2444 від 23.07.2002 р.).
 7. Українська мова і література. Програма зовнішнього незалежного оцінювання (наказ Міністерства освіти і науки України № 865 від 18.09.2008 р.).

3. Структура тесту з української мови і літератури

Загальна кількість завдань тесту – 61.

На виконання тесту з української мови і літератури відведено 180 хвилин.

Кількісний розподіл завдань тесту з української мови і літератури за змістовими лініями та складністю наведено в таблицях 1, 2.

Таблиця 1

Теми Складність завдань
Легкі
(0,9–0,7)
Оптимальні
(0,6–0,4)
Складні
(0,3–0,1)
Фонетика. Графіка   1  
Лексикологія. Фразеологія 2 1 2
Морфологія 1 6  
Синтаксис 3 6  
Стилістика     2
Орфографія 1 5  
Орфоепія   1  
Розвиток мовлення     6
Разом 7 20 10

Таблиця 2

Періоди Змістові лінії Разом
Літературний процес Теорія літератури Зміст художніх творів Аналіз творів
Складність завдань  
Л О С Л О С Л О С Л О С Л О С
Усна народна творчість       1                 1    
Давня українська література                     1     1  
Література кінця XVIII – початку ХХ століть   1 1   1   1 1   1 2 2 2 5 3
Література ХХ століття 1 1       1 1       5 1 2 6 2
Сучасний літературний процес         1                 1  
Творчість українських письменників-емігрантів                     1     1  
Разом 1 2 1 1 2 1 2 1   1 9 3 5 14 5

В таблиці позначені литерами "Л" - легкі завдання (складність 0,9–0,7), "О" - оптимальні завдання (складність 0,6–0,4), "С" - складні завдання (складність 0,3–0,1).

Характеристика тестових завдань з української мови і літератури

Тест з української мови і літератури складається з таких форм тестових завдань:

 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (ВОВ).

  До кожного завдання пропонується 4 або 5 варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним правильно, якщо учасник вибрав і позначив правильний варіант відповіді у бланку відповідей. Завдання вважається виконаним неправильно, якщо:
  а) позначено неправильну відповідь;
  б) позначено два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них є правильний;
  в) відповідь не позначено взагалі.

 2. Завдання на встановлення відповідності (ВВ).

  У завданнях пропонується співвіднести характеристику мовного чи літературного явища, позначеного літерою, з прикладом цього явища, позначеним цифрою. Завдання вважається виконаним правильно, якщо учасник вибрав і позначив правильну літеру (від А до Д) навпроти кожної цифри (від 1 до 4) у бланку відповідей.

 3. Завдання з розгорнутою відповіддю (РВ).

  Завдання цієї форми передбачає створення власного аргументативного висловлення на дискусійну тему. У ньому слід аргументовано ствердити або заперечити висловлену в завданні позицію.

Кількісний розподіл завдань за формами, змістовими лініями та розділами програми наведено в таблицях 3, 4.

Таблиця 3

Змістові лінії, теми Форма завдання Разом
ВОВ ВВ РВ
Фонетика. Графіка 1     1
Лексикологія. Фразеологія 4 1   5
Морфологія 6 1   7
Синтаксис 6 3   9
Стилістика 2     2
Орфографія 6     6
Орфоепія 1     1
Розвиток мовлення 5   1 6
Разом 31 5 1 37

Таблиця 4

Періоди ВОВ ВВ Разом
Усна народна творчість 1   1
Давня українська література 1   1
Література кін. XVIII – поч. ХХ століть 8 2 10
Література ХХ століття 8 2 10
Сучасний літературний процес 1   1
Творчість українських письменників-емігрантів 1   1
Разом 20 4 24

4. Розподіл тестових завдань з української мови і літератури за когнітивними рівнями

При розробці змістового наповнення тесту з української мови і літератури враховано необхідність перевірки навчальних досягнень учасників зовнішнього оцінювання за такими рівнями класифікації когнітивної сфери (таксономія Бенджаміна Блума):

 • знання;
 • розуміння;
 • застосування;
 • аналіз;
 • синтез;
 • оцінювання.

Розподіл тестових завдань за темами та когнітивними рівнями наведено в таблицях 5, 6.


Таблиця 5

Теми Когнітивні рівні
Знання Розуміння Застосування Аналіз Синтез Оцінювання
Фонетика. Графіка     1      
Лексикологія. Фразеологія 1 1 2 1    
Морфологія 1 1 3 1 1  
Синтаксис 1 1 3 2 2  
Стилістика     1 1    
Орфографія 2 1 2 1    
Орфоепія     1      
Розвиток мовлення       1 4 1
Разом 5 4 13 7 7 1

Таблиця 6

Теми Когнітивні рівні
Знання Розуміння Застосування Аналіз
Усна народна творчість 1      
Давня українська література     1  
Література кінця XVIII – початку ХХ століть 3 2 3 2
Література ХХ століття 3 1 3 3
Сучасний літературний процес       1
Творчість українських письменників-емігрантів     1  
Разом 7 3 8 6

5. Принципи композиції завдань у тесті з української мови і літератури

Композиція завдань у тесті з української мови і літератури ґрунтується на таких засадах:

  progОr
 1. Спочатку в тесті подано завдання з української мови, потім – завдання з української літератури, а завершує тест відкрите завдання з розгорнутою відповіддю (власне висловлення).
 2. Завдання в межах предметних складових тесту розташовуються за формами, вказаними в таблицях 3, 4 (від завдань з вибором однієї правильної відповіді до завдань з розгорнутою відповіддю). Це пояснюється специфікою роботи із завданнями кожної форми й технологічними аспектами комп’ютерної обробки бланків відповіді.
 3. Завдання в межах кожної з форм розташовуються від простого до складного.

6. Система оцінювання окремих завдань і тесту в цілому

Для завдань тесту кожної форми встановлюється відповідна система оцінювання:

 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді – 0 – 1 тестовий бал.
 2. Завдання на встановлення відповідності – 0 – 1 – 2 – 3 – 4 тестових бали.
 3. Завдання з розгорнутою відповіддю – від 0 до 24 тестових балів.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно розв’язавши всі завдання тесту з української мови і літератури, – 111.

7. Додаткові матеріали та обладнання

Додаткові матеріали та обладнання під час виконання тесту не використовуються.

8. Умови проведення зовнішнього незалежного оцінювання та перевірки його результатів

Під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання в аудиторії не можуть бути присутні вчителі української мови та літератури, початкових класів, зарубіжної літератури.

Відповіді на завдання першої і другої частин автоматично обробляються після сканування бланка відповідей А.

Відкрите завдання з розгорнутою відповіддю перевіряється фахівцями з української мови і літератури, які пройшли спеціальну підготовку.

9. Рекомендації з підготовки до складання тесту

Під час підготовки до складання тесту рекомендується використовувати підручники і посібники, що мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України».Зовнішнє незалежне оцінювання 2010

Даже во время напряженной подготовки к прохождению внешнего тестирования не следует все свое время проводить над учебниками. Не следует забывать о тех или иных физических упражнениях: футбол, волейбол, или занятия физкультурой, например.

Отличный способ поддерживать хорошую физическаую форму - занятия танцами. Не беда, если Вы не умеете красиво двигаться, школа танцев Киев поможет научиться танцевать (а также петь, играть на гитаре, рисовать и фотографировать). А кроме постоянной физической нагрузки танцы помогут Вам весело и интересно проводить время.Главная > ЗНО 2010 > Спецификация теста по украинскому языку
 
загрузка...