Выпускной класс? Пора готовиться! Все про ЗНО: расписание ЗНО, регистрация на ЗНО, программы ЗНО, вопросы и ответы ЗНО.

ВУЗы Украины по регионам. Рейтинги ВУЗов. Болонский процесс в Украине.

Высшее образование за границей. FLEX - бесплатное обучение в США.
Поиск по сайту


Главная > ЗНО 2010 > Программа по истории Украины ч. 3Программа внешнего независимого тестирования 2010 года по истории Украины
Часть третья

история

Для выпускников последних лет прохождение ЗНО является необходимым условием для поступления в ВУЗы Украины (если абитуриент закончил школу до 2007 года, он имеет право на поступление по результатам вступительных экзаменов). Если же планируется поступление в иностранные ВУЗы (а такое решение имеет достаточно много преимуществ, в том числе и благодаря Болонскому процессу), то процедура принципиально меняется.

В каждом государстве существуют свои правила для иностранных студентов, а каждый университет принимает таковых на своих условиях. В большинстве стран потребуется получение долгосрочных виз или вида на жительство, везде необходимы копии документов (как подтверждающих личность, так и о получении полного среднего образования), причем, как правило, тем или иным способом заверенные (нотариально или с помощью апостиля). Зачастую необходима также подтверждение платежеспособности и наличие медицинской страховки.

Как бы то ни было, образование, полученное в европейском или американском университете, дает выпускнику, при прочих равных условиях, значительно большие возможности в поиске интересной работы, чем отечественное.

Ниже приведена третья часть программы ЗНО по истории Украины:Метою зовнішнього незалежного оцінювання з історії України є оцінювання знань та умінь учасників зовнішнього незалежного оцінювання:
- про основні політичні, соціально-економічні, культурні події та видатних історичних діячів;
- встановлювати причиново-наслідковi зв’язки подій і явищ;
- працювати з різними джерелами інформації; визначати хронологічні межі соціально-економічних та політичних подій, їхні зміст та послідовність;
- позначати на картосхемі місця історичних подій;
- визначати найважливіші зміни, що відбувалися й вiдбуваються в житті людства;
- аналізувати історичні джерела, класифікувати їх;
- пояснювати і застосовувати поняття й терміни.


Розділ програми Факти, дати, історичні персоналії, поняття та терміни Предметні уміння
Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918—1920)

Факти: Брестський мир між УНР та державами Четверного союзу, .Військова конвенція УНР з Німеччиною та Австро-Угорщиною. Прийняття Конституції УНР. Державний переворот та утворення Української Держави. Утворення ЗУНР. Прихід до влади Директорії. Акт злуки УНР та ЗУНР. Окупація військами Антанти півдня України. Денікінський режим в Україні. "Київська катастрофа". Більшовицький режим в Україні. Друга радянсько-українська війна. Прийняття Конституції УСРР 1919 р. "Чортківська офензива". Перший "Зимовий похід" Армії УНР. Варшавська угода між УНР та Польщею. Польсько-радянська війна на території України. Утворення ГСРР. Другий "Зимовий похід" Армії УНР.

Дати: січень (лютий) 1918 р. – Брестський мир між УНР та державами Четвірного союзу;
березень 1918 р. – відновлення влади УЦР в умовах окупації;
29 квітня 1918 р. – державний переворот і прихід до влади П.Скоропадського;
14 листопада 1918 р. – утворення Директорії;
листопад 1918 р. – проголошення ЗУНР;
22 січня 1919 р. – Акт злуки;
листопад 1918–листопад 1921 р. – друга радянсько-українська війна

Персоналії: П.Скоропадський, К.Левицький, Д.Вітовський, Є.Петрушевич, С.Петлюра, В.Винниченко, В.Боженко, Н.Махно, Ю.Тютюнник.

Поняття та терміни: гетьманат, Директорія, Українська Галицька армія.

Встановлювати хронологічну послідовність подій періоду, співвідносити історичні події з відповідною епохою.

Позначати на картосхемі хід воєнних дій на території України в 1918-1921 рр.

Називати імена історичних діячів цього періоду.

Визначати причини гетьманського перевороту та падіння режиму гетьмана П. Скоропадського; розбіжності між членами Директорії щодо її політичного курсу, обставини, що їх спричинили та наслідки; причини і наслідки українсько-польської війни та підписання С. Петлюрою Варшавського договору; причини поразки національно-визвольних змагань українців (національно-демократичної революції в Україні), історичне значення відновлення української державності на східно-та західноукраїнських землях та об'єднання українських держав (Акт злуки).

Характеризувати внутрішню та зовнішню політику урядів гетьмана П. Скоропадського, Директорії, ЗУНР, більшовиків, зміст Варшавської угоди між УНР та Польщею, культурне життя в Україні в умовах окупації та громадянської війни.

Аналізувати та оцінювати суперечливі явища Україні в умовах національно-визвольних змагань українців.

Українська CРР в умовах нової економічної політики (1921—1928)

Факти: процес входження УСРР до складу СРСР. Голод в південних губерніях УСРР. Неп в УСРР. Відбудова народного господарства. Початок курсу на індустріалізацію. Політика "коренізації" УСРР. Кампанія з ліквідації неписьменності дорослих. Українське національне відродження в літературі та театрі. Утворення ВУАН. Боротьба з націонал-комунізмом.

Дати: 1921-1923 рр. – голод в Україні;
1923-1933 рр. – Політика "українізації";
1925 р. – завершення відбудови промисловості, курс на індустріалізацію;
1927 р. – завершення відбудови сільського господарства, курс на колективізацію;
1928 р. – "Шахтинська справа".

Персоналії: Х.Раковський, Л.Каганович, О.Шумський, М.Скрипник, М.Волобуєв, М.Хвильовий (Фітільов), Г. Юра, Л. Курбас М.Бойчук, О.Довженко.

Поняття та терміни: націонал-комунізм, "Плуг", "Гарт", ВАПЛІТЕ, українізація, автокефальна церква.

Встановлювати хронологічну послідовність подій періоду, співвідносити історичні події з відповідною епохою.

Позначати на картосхемі на картосхемі зміни у територіально-адміністративному устрої УСРР в 1921-1928 рр. Характеризувати основні заходи непу, процес стабілізації економічного і соціального життя в Україні зміст політики більшовиків щодо релігії та церкви в Україні, основні завдання культурно-освітньої роботи, яку проводили більшовики в 1920-х рр., основний зміст політики "українізації", особливості розвитку української культури у даний період.

Називати імена історичних діячів цього періоду.

Визначати результати й наслідки культурно-освітньої роботи більшовики в 1920-х рр., причини та наслідки українізації, її вплив на українську культуру й ментальність населення УСРР, вступу УСРР в СРСР; причини та особливості впровадження непу в Україні.

Порівнювати "воєнний комунізм" й неп в УСРР.

Аналізувати та оцінювати суперечливі явища Україні в період непу.

Радянська модернізація України (1929 — 1938)

Факти: прояви процесу модернізації в радянській Україні. Зміна соціальної структури суспільства в Україні. Суспільно-політичне, соціально-економічне, культурне та релігійне життя. Масові репресії. Ідеологізація суспільного життя, культ особи. Монополізація духовного життя. Згортання українізації.

Дати: 1929-1938 рр. – період радянської модернізації в Україні;
1932-1933 рр. – Голодомор в Україні;
1934 р. – перенесення столиці України з Харкова до Києва;
1937 р. – завершення колективізації в Україні.

Персоналії: О. Стаханов, П. Постишев. С. Косіор, М. Скрипник, Й.Сталін.

Поняття та терміни: форсована індустріалізація, Стаханівський рух, колективізація, розкуркулення, "закон про п’ять колосків", голодомор, геноцид, репресії, "розстріляне відродження".

Встановлювати хронологічну послідовність подій періоду, співвідносити історичні події з відповідною епохою.

Позначати на картосхемі основні індустріальні об’єкти, побудовані за часів модернізації

Називати імена історичних діячів цього періоду.

Визначати причини та наслідки політики форсованої індустріалізації та колективізації, взаємозв’язок між різними складовими економічної політики сталінського режиму, причиново-наслідкові зв’язки між світовою економічною кризою та економічною політикою СРСР в 30-ті роки, зв’язки між радянською модернізацією і зміною соціальної структури українського радянського суспільства, масовими репресіями в Україні.

Характеризувати сутність та наслідки політики форсованої індустріалізації та колективізації в Україні. Причини та наслідки Голодомору. Особливості суспільно-політичного та культурного життя періоду.

Порівнювати політику непу та економічну політику 30-тих років.

Аналізувати та оцінювати суперечливі явища в Україні в умовах радянської модернізації.

Західноукраїнські землі (1921-1938 рр.)

Факти: українські землі у складі Польщі, Румунії, Чехословаччини. Економіка українських земель. Українські суспільно-політичні рухи, радикалізація політичного життя у 30-х роках.

Дати: 1929 р. – утворення ОУН;
1930 р. – польська "пацифікація" в Східній Галичині;
15 березня 1939 р. – проголошення незалежності Карпатської України.

Персоналії: Є.Коновалець, Д.Донцов, С.Бандера, А.Мельник, В.Липинський, Андрей Шептицький, А.Волошин.

Поняття та терміни: осадництво, пацифікація, русофільство, русинство, українофільство.

Встановлювати хронологічну послідовність подій періоду, співвідносити історичні події з відповідною епохою.

Знаходити на карті території, які входили до складу Польщі, Румунії, Чехословаччини, та місця основних подій періоду. Описувати перебіг боротьби за незалежність Карпатської України.

Називати імена історичних діячів цього періоду.

Визначати міжнародні чинники розподілу українських земель між іншими державами на початку 20-х рр. та їх наслідки для населення, причини та наслідки діяльності політичних сил в західноукраїнських землях у цей період.

Характеризувати вплив міжнародної ситуації 1930-х рр на становище західноукраїнських земель, політику урядів Польщі, Румунії, Чехословаччини в українських землях, стан економіки, життя населення, освіти та культури, діяльність політичних партій західноукраїнських земель у 30-х роках.

Аналізувати та оцінювати суперечливі явища на західноукраїнських землях (1921-1938 рр.).

Україна під час Другої світової війни (1939 —1945 рр.)

Факти: початок Другої світової війни. Включення Західної України, Бессарабії і Північної Буковини до складу УРСР. Початок Великої Вітчизняної війни, окупація України. Встановлення окупаційного нацистського режиму. Розгортання діяльності радянських партизан та українського визвольного руху. Створення УПА. Визволення України. Перемога у Великій Вітчизняній війні.

Дати: 17 вересня 1939 р. – Червона армія перейшла польський кордон;
15 листопада 1939 р. – Західну Україну включено до складу УРСР;
2 серпня 1940 р. – Бессарабію і Північну Буковину включено до складу УРСР;
30 червня 1941р. – проголошення Акту про відновлення Української Держави;
6 листопада 1943 р. – визволення Києва;
9 травня 1945 р. – День Перемоги, завершення Великої Вітчизняної війни.

Персоналії: С. Тимошенко, М.Кирпонос, С.Ковпак, О.Федоров, О. Сабуров, А.Мельник, С. Бандера, Р. Шухевич, О.Довженко, О.Теліга.

Поняття та терміни: депортація, план "Ост", "новий порядок", рух Опору.

Встановлювати хронологічну послідовність подій періоду, співвідносити історичні події з відповідною епохою.

Позначати на картосхемі українські землі, приєднані до УРСР в результаті реалізації радянсько-німецьких договорів 1939 року; місця пов’язані з початком та завершенням визволення України від німецьких загарбників, битв та військових операцій, окупаційні зони, на які була розділена Україна, території поширення та активних дій різних течій руху Опору.

Називати імена історичних діячів цього періоду.

Визначати наслідки радянсько-німецьких договорів 1939 року для українських земель; політики радянізації новоприєднаних до УРСР територій, причини поразок Червоної армії у 1941 році, основні результати та наслідки війни для України та українського народу, внесок українського народу у перемогу над Німеччиною та її союзниками.

Описувати мобілізаційні заходи, процес окупації України, перебіг найважливіших військових подій 1941 –1945 рр.

Характеризувати зміст гітлерівського плану "Ост", нацистський "новий порядок" в Україні, діяльність радянських партизан та українського визвольного руху.

Аналізувати та оцінювати суперечливі явища в історії України під час Другої світової війни (1939 —1945 рр.).

Післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945 — початку 50-х років

Факти: Україна – суб’єкт міжнародних відносин. Відбудова великих індустріальних об’єктів (Азовсталь, Дніпрогес, Запоріжсталь, шахти Донбасу та ін.). Розгортання ідеологічних кампаній. Голод в Україні 1946-1947 рр.

Дати: квітень 1945 р. – Україна стає співзасновницею ООН;
1946-1947 рр. – голод в Україні;
квітень-липень 1947 р. – операція "Вісла".

Персоналії: Д. Мануїльський, Р.Шухевич, Я.Галан, О.Гончар, Й. Сліпий.

Поняття та терміни: операція "Вісла", "жданівщина", "космополітизм", "лисенківщина".

Встановлювати хронологічну послідовність подій періоду, співвідносити історичні події з відповідною епохою.

Позначати на картосхемі зміни в адміністративно-територіальному устрої України, території, на яких були відбудовані та новозбудовані промислові об’єкти.

Називати імена історичних діячів цього періоду.

Визначати причини та наслідки проведення операції "Вісла", розгортання ідеологічних кампаній, голоду в Україні, "саморозпуску" УГКЦ.

Характеризувати зовнішньополітичну діяльність УРСР у повоєнні роки та політику влади щодо економічного, соціально-політичного, релігійного, культурного та повсякденного життя населення у післявоєнні роки, зміст, методи проведення операції "Вісла", процеси радянізації на західноукраїнських землях

Аналізувати та оцінювати суперечливі явища в історії України періоду післявоєнної відбудови 1945 — початку 50-х років.

Україна в умовах десталінізації (1953 — 1964 рр.)

Факти: зміни адміністративно-територіального устрою УРСР. Будівництво потужних індустріальних об’єктів. Лібералізація суспільно-політичного життя УРСР середині 50-х–60-х рр. ХХ ст.: припинення масових репресій, політична реабілітація безвинно засуджених. Реформа управління економікою. Виникнення руху "шістдесятників", першої хвилі дисидентського руху наприкінці 50-х - початку 60-х рр. ХХ ст.

Дати: лютий 1954 р. – входження Кримської області до складу УРСР.

Персоналії: А.Горська, І. Драч, І.Дзюба, О.Кириченко, Л. Костенко, Л.Лук’яненко, М.Підгорний, Є. Сверстюк, І. Світличний, В. Симоненко, В.Чорновіл.

Поняття та терміни: відлига, політична реабілітація, раднаргоспи, шістдесятники, дисидентство.

Встановлювати хронологічну послідовність подій періоду, співвідносити історичні події з відповідною епохою.

Знаходити на карті зміни в адміністративно-територіальному устрої України, місця будівництва ГЕС, протесту робітників, розробки родовищ нафти і газу, видобуток вугілля та розвитку металургії, хімічної, авіаційної промисловості, автомобілебудування.

Називати імена історичних діячів цього періоду.

Визначати причини виникнення, і значення опозиційного руху, наслідки процесу лібералізації для українського суспільства, наслідки економічних реформ.

Характеризувати сутність процесу лібералізації, реформи управління економікою у середині 50-х–60-х рр. ХХ ст., здобутки та особливості розвитку культури усередині 50-тих –60-тих рр., сутність опозиційного руху.

Аналізувати та оцінювати суперечливі явища в Україні в умовах десталінізації (1953 - 1964 рр.).

Україна у період загострення кризи радянської системи (середина 60-х — початок 80-х років)

Факти: здійснення економічних реформ у другій половині 60-х років ХХ ст. Кадрові зміни в політичному керівництві УРСР. Друга хвиля дисидентського руху. Політико-ідеологічне становище радянського ладу в Україні (середина 60-х — початок 80-х років). Конституція УРСР 1978 р.

Дати: 1976 р. – утворення Української Гельсінської групи.

Персоналії: О.Бердник, П.Григоренко, Б.Горинь, М.Горинь, М.Литвин, В.Марченко, С. Параджанов, В.Романюк, М.Руденко, В.Стус, О.Тихий. С.Хмара, П.Шелест, В.Щербицький.

Поняття та терміни: "розвинутий соціалізм", "застій", номенклатура, дефіцит, урбанізація, "самвидав", правозахисник.

Встановлювати хронологічну послідовність подій періоду, співвідносити історичні події з відповідною епохою.

Визначати прояви політико-ідеологічної кризи радянського ладу в Україні, причини активізації опозиційного руху, здобутки та проблеми розвитку соціальної сфери.

Характеризувати основні вимоги дисидентського руху 1960х–1970-х років, явища у сфері культури, політику русифікації в освіті, науці, літературі та мистецтві.

Аналізувати та оцінювати суперечливі явища періоду "застою" в Україні.

Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України

Факти: антиалкогольна кампанія, Чорнобильська катастрофа. Загострення соціально-економічної кризи: запроваджено продаж товарів за картками споживача з купонами, зростання цін. Зростання соціальної та національної активності українського суспільства наприкінці 80-х рр. ХХ ст: загальноукраїнський страйк шахтарів, виникнення Народного руху України (Народний рух України за перебудову), перші альтеративні вибори до Верховної Ради. Здобуття Україною незалежності: прийняття Верховною Радою Декларації про державний суверенітет, Акт проголошення незалежності України, проведення референдуму та виборів Президента України.

Дати: квітень 1985 р. – початок "перебудови";
26 квітня 1986 р. – вибух на Чорнобильської АЕС;
вересень 1989 – виникнення Народного Руху України (Народний рух України за перебудову);
16 липня 1990 р. – прийняття Верховною Радою Декларації про державний суверенітет України;
24 серпня 1991 р. – Верховна Рада УРСР прийняла Акт проголошення незалежності України;
1 грудня 1991 р. – референдум і вибори Президента України.

Персоналії: Л.Кравчук, Л.Кучма, В.Чорновіл.

Поняття та терміни: інфляція, гласність, плюралізм.

Встановлювати хронологічну послідовність подій періоду, співвідносити історичні події з відповідною епохою.

Позначати на картосхемі місце аварії на Чорнобильської АЕС.

Називати імена історичних діячів цього періоду.

Визначати основні риси поглиблення економічної кризи, погіршення життєвого рівня населення, причини розпаду СРСР та його наслідки для державотворення в Україні.

Характеризувати розгортання соціального та національного руху в Україні в умовах "перебудови", процес поступової втрати КПУ провідних позицій і впливу в суспільстві, процес утвердження незалежності України.

Аналізувати та оцінювати суперечливі явища в Україні під час розпаду Радянського Союзу і відродження незалежності України.

Україна в умовах незалежності

Факти: заснування Збройних Сил України. Прийняття Конституції України. Прийняття державної символіки. Формування інституту громадянства та соціально-економічні реформи наприкінці ХХ ст. – на початку ХХІ ст.: приватизація засобів виробництва, лібералізація цін, грошова реформа, диференціація суспільства. Інтегрування України у світове співтовариство.

Дати: 6 грудня 1991 р. – заснування Збройних Сил України;
липень 1994 р. – Л.Кучму обрано Президентом України;
1995 р. – Україна стає членом Ради Європи;
28 червня 1996 р. – прийняття Конституції України;
грудень 2004 р. – Президентом України обрано В.Ющенка;
2006 р. – прийняття Верховної Радою Закону "Про Голодомор 1932—1933 років в Україні".

Персоналії: Л.Кучма, В.Ющенко.

Поняття та терміни: приватизація, поліетнічна держава.

Встановлювати хронологічну послідовність подій періоду, співвідносити історичні події з відповідною епохою.

Називати імена історичних діячів цього періоду.

Визначати риси економічного соціального політичного, національного, культурного життя.

Описувати здобутки України на шляху інтеграції у європейський, світовий гуманітарний та освітній простір.

Характеризувати державотворчі процеси, соціально-економічних реформ в України та її інтеграцію у світове співтовариство.

Аналізувати та оцінювати суперечливі явища Україні в умовах незалежності.Программа внешнего независимого тестирования 2010 года по истории Украины. Часть первая

Программа внешнего независимого тестирования 2010 года по истории Украины. Часть вторая

Внешнее независимое тестирование 2010

Главная > ЗНО 2010 > Программа по истории Украины ч. 3
 
загрузка...