Выпускной класс? Пора готовиться! Все про ЗНО: расписание ЗНО, регистрация на ЗНО, программы ЗНО, вопросы и ответы ЗНО.

ВУЗы Украины по регионам. Рейтинги ВУЗов. Болонский процесс в Украине.

Высшее образование за границей. FLEX - бесплатное обучение в США.
Поиск по сайту


Главная > Нормативные документы > Обучение иностранных граждан в Украине. ПостановлениеОбучение иностранных граждан в Украине. Постановление Кабинета Министров Украины № 136 от 26 февраля 1993 года

Обучение иностранных граждан в Украине регламентируется Постановлением Кабинета Министров Украины № 136 от 26 февраля 1993 года и "Положением о приеме иностранцев и особ без гражданства на обучение в высшие учебные заведения", утвержденным Постановлением Кабинета Министров Украины № 1238 от 5 августа 1998 года.КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 26 лютого 1993 р. № 136
Київ

Про навчання іноземних громадян в Україні

(Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 439 від 10.06.93)

З метою сприяння здійсненню міжнародних програм у галузі освіти, розвитку навчання на компенсаційній основі Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що починаючи з 1 березня 1993 року:

підготовка фахівців для зарубіжних країн у навчальних закладах України здійснюється за міждержавними угодами України з іншими країнами, а також угодами міністерств, відомств, навчальних закладів України, що укладені з органами управління освітою, організаціями та фірмами інших країн і міжнародними організаціями;

навчання громадян іноземних держав (крім держав - учасниць СНД) у навчальних закладах України здійснюється переважно на компенсаційній основі.

Витрати, пов'язані з навчанням іноземців в Україні, можуть покриватися як юридичними, так і фізичними особами у вільно конвертованій валюті, а також на умовах, визначених міжнародними угодами.

Надати можливість іноземним громадянам, які прийняті на навчання до 1992 року на безплатних умовах, закінчити поточний 1992/93 навчальний рік на цих умовах.

Міністерству освіти укласти у 1993 році з відповідними органами й організаціями зарубіжних країн двосторонні угоди про навчання їхніх громадян у навчальних закладах України за оплату та організувати по можливості закінчення іноземцями навчальних закладів екстерном.

2. Покласти на Міністерство освіти:

координацію роботи міністерств, відомств і навчальних закладів з питань підготовки фахівців для зарубіжних країн;

розробку і затвердження за погодженням з Міністерством фінансів, Міністерством економіки і Міністерством закордонних справ нормативних та інструктивних документів щодо умов навчання іноземних громадян в Україні;

здійснення обліку міжнародних угод, договорів і контрактів, укладених міністерствами, відомствами, навчальними закладами з установами освіти, посередницькими організаціями як українськими, так і зарубіжними, про підбір і підготовку іноземних громадян на комерційно-компенсаційній основі. Міністерствам і відомствам, іншим органам і організаціям надсилати Міністерству освіти відповідну інформацію.

3. Установити, що для навчання іноземних громадян виділяється щорічно до однієї тисячі державних стипендій, розподіл яких між міністерствами, відомствами та навчальними закладами здійснює Міністерство освіти.

Умови навчання, проживання, медичного обслуговування цієї категорії іноземних громадян визначаються спеціальним Положенням, інших - відповідними угодами (договорами, контрактами).

4. Громадяни зарубіжних країн, які прибувають на навчання в Україну згідно з міждержавними угодами і угодами Міністерства освіти, зараховуються (переводяться) до навчальних закладів у першочерговому порядку.

5. Рекомендувати міністерствам, відомствам і навчальним закладам передбачати при укладанні угод (договорів, контрактів) компенсацію за навчання іноземних громадян у вільно конвертованій валюті відповідно до курсу долара США у розмірі не менше ніж:

на підготовчому факультеті (відділенні) - одна тисяча доларів США на рік;

на основному факультеті - 1,5 тис. доларів США на рік;

навчання в аспірантурі та стажування - 2,5 тис. доларів США на рік;

підвищення кваліфікації - 300 доларів США на місяць.

Міністерство освіти разом з Міністерством фінансів щорічно коригують зазначені мінімальні розміри компенсацій.

6. Зобов'язати Міністерство освіти, Міністерство фінансів, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство закордонних справ, Міністерство транспорту, інші міністерства і відомства надавати допомогу навчальним закладам у здійсненні невідкладних заходів щодо вдосконалення паспортно-візового режиму для іноземних студентів, оперативного вирішення питань відправлення на батьківщину іноземних громадян, які завершили або припинили навчання в Україні.Главная > Нормативные документы > Обучение иностранных граждан в Украине. Постановление
 
загрузка...