Выпускной класс? Пора готовиться! Все про ЗНО: расписание ЗНО, регистрация на ЗНО, программы ЗНО, вопросы и ответы ЗНО.

ВУЗы Украины по регионам. Рейтинги ВУЗов. Болонский процесс в Украине.

Высшее образование за границей. FLEX - бесплатное обучение в США.
Поиск по сайту


Главная > Нормативные документы > Обучение иностранных граждан в Украине. ПоложениеОбучение иностранных граждан в Украине. Положение о приеме иностранцев и особ без гражданства на обучение в высшие учебные заведения

Обучение иностранных граждан в Украине регламентируется "Положением о приеме иностранцев и особ без гражданства на обучение в высшие учебные заведения", утвержденным Постановлением Кабинета Министров Украины № 1238 от 5 августа 1998 года и Постановлением Кабинета Министров Украины № 136 от 26 февраля 1993 года.Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України № 1238 від 5 серпня 1998 року

ПОЛОЖЕННЯ

про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів

Загальні питання

1. Це Положення є обов'язковим для всіх вищих навчальних закладів України незалежно від їх підпорядкування та форми власності, а також для юридичних осіб (резидентів і нерезидентів), які надають посередницькі послуги з набору іноземців та осіб без громадянства (далі - іноземці) на навчання.

Дія цього Положення не поширюється на іноземців, які постійно проживають на території України і мають право вступу до навчальних закладів нарівні з громадянами України.

2. Прийом іноземців на навчання здійснюється вищими навчальними закладами, які мають дозвіл (ліцензію) на провадження відповідної освітньої діяльності.

3. До вищих навчальних закладів приймаються іноземці без обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

4. Прийом іноземців на навчання здійснюється на підставі:

 • міжнародних договорів України;
 • загальнодержавних програм;
 • договорів, укладених вищими навчальними закладами з юридичними та фізичними особами.

5. Іноземці подають до вищих навчальних закладів такі документи:

 • а) анкету встановленого зразка;
 • б) копію документа про освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали);
 • в) документ про відсутність ВІЛ-інфекції, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
 • г) медичний сертифікат про стан здоров'я, засвідчений офіційним органом охорони здоров'я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від'їзду на навчання в Україну;
 • д) страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, що прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);
 • е) копію документа про народження;
 • є) 6 фотокарток розміром 60х40 мм;
 • ж) зворотний квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року.

До аспірантури і докторантури, крім зазначених документів, іноземці подають також інші відповідні документи в установленому порядку.

6. Зазначені в підпунктах "б", "г", "е" пункту 5 цього Положення документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

7. Реєстрація національного паспорта іноземця (документа, що його замінює), який прибув в Україну з метою навчання, проводиться територіальним органом або підрозділом Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб на підставі письмового звернення навчального закладу, який видав запрошення на навчання або одержав відповідне направлення Міносвіти. Звернення подається до територіального органу або підрозділу Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб не пізніше трьох робочих днів з дати подання іноземцем для реєстрації національного паспорта (документа, що його замінює) до навчального закладу.

8. Зарахованим на навчання іноземцям видається студентський квиток. Зразок і порядок видачі студентського квитка визначаються Міносвіти за погодженням з МВС.

9. Вищий навчальний заклад, який здійснює прийом іноземців на навчання, несе відповідальність за своєчасне оформлення документів на право їх перебування в Україні.

10. Міносвіти веде облік усіх іноземних студентів, які навчаються в Україні.

11. Форма та порядок звітності вищих навчальних закладів щодо навчання іноземних студентів встановлюються Міносвіти.

12. Інформація про іноземних студентів подається вищими навчальними закладами до Міносвіти 1 грудня та 30 червня.

13. Контроль за набором та прийомом іноземців на навчання здійснює Міносвіти.


Прийом іноземців на навчання за міжнародними договорами та загальнодержавними програмами

14. Прийом іноземців на навчання за міжнародними договорами та загальнодержавними програмами здійснюється у порядку, передбаченому цими документами.

15. Іноземці зараховуються до вищих навчальних закладів (переводяться з одного навчального закладу до іншого в межах України) на підставі направлення Міносвіти.


Прийом іноземців на навчання за договорами, укладеними вищими навчальними закладами з юридичними та фізичними особами

16. Вищі навчальні заклади, які мають дозвіл (ліцензію) на провадження відповідної освітньої діяльності, а також суб'єкти підприємницької діяльності, які мають свідоцтво на право набору іноземців, здійснюють набір іноземців на навчання у порядку, встановленому Міносвіти.

17. Видача іноземцям запрошень на навчання здійснюється Міносвіти, а також вищими навчальними закладами у порядку, встановленому Міносвіти.

18. Для в'їзду в Україну у період з 15 серпня до 15 листопада підставою для оформлення в'їзної візи з метою навчання є оригінал відповідного запрошення, в інші терміни - оригінал відповідного запрошення та клопотання Міносвіти про надання візової підтримки.

19. Вартість навчання іноземців в Україні визначається у порядку, встановленому Міносвіти разом з Мінфіном та Мінекономіки.

20. Іноземці зараховуються до вищих навчальних закладів за результатами співбесіди та на підставі укладеного договору.

21. Переведення іноземців з одного вищого навчального закладу до іншого в межах України здійснюється за погодженням між навчальними закладами.

22. Компенсація витрат, пов'язаних з видворенням іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, здійснюється шляхом централізованого перерахування коштів вищими навчальними закладами Українському міжнародному центру "Освіта" Міносвіти на умовах і в порядку, визначеному Міносвіти разом з Мінфіном та Мінекономіки.Главная > Нормативные документы > Обучение иностранных граждан в Украине. Положение
 
загрузка...