Выпускной класс? Пора готовиться! Все про ЗНО: расписание ЗНО, регистрация на ЗНО, программы ЗНО, вопросы и ответы ЗНО.

ВУЗы Украины по регионам. Рейтинги ВУЗов. Болонский процесс в Украине.

Высшее образование за границей. FLEX - бесплатное обучение в США.
Поиск по сайту


Главная > Направления обучения > Специальности магистр ч. 3Перечень специальностей, по которым осуществляется подготовка специалистов в ВУЗах Украины по образовательно-квалификационным уровням специалиста и магистра. Часть 3

Согласно Постановления Кабинета министров Украины № 787 от 27.08.2010 года "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра" и приказа Министерства образования и науки Украины № 1067 от 09.11.2010 года с 2011/2012 учебного года вводится в действие перечень специальностей, по которым осуществляется подготовка специалистов в ВУЗах Украины по образовательно-квалификационным уровням специалиста и магистра.

В таблице приведен по которым осуществляется подготовка специалистов в ВУЗах Украины по образовательно-квалификационным уровням специалиста и магистра и указано соответствие специальностей перечня 2010 года направлениям подготовки перечня 2006 года, действовавшему ранее.

Інженерія. Будівництво та архітектура. Транспорт

Перелік напрямів підготовки 2006 року, за якими здійснювалась підготовка фахівців у ВУЗах України за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра Перелік 2010 року спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах України за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра
Шифр галузі Найменування галузі  знань Напрям підготовки Код напряму підготовки Найменування спеціальності спеціаліста Код спеціальності спеціаліста Найменування спеціальності магістра Код спеціальності  магістра
Інженерія
0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології метрологія та інформаційно-вимірювальні технології 6.051001 метрологія та вимірювальна техніка 7.05100101 метрологія та вимірювальна техніка 8.05100101
інформаційні вимірювальні системи 7.05100102 інформаційні вимірювальні системи 8.05100102
метрологія, стандартизація та сертифікація 6.051002 метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції 7.05100201 метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції 8.05100201
приладобудування 6.051003 технології приладобудування 7.05100301 технології приладобудування 8.05100301
прилади і системи точної механіки 7.05100302 прилади і системи точної механіки 8.05100302
прилади і системи орієнтації та навігації 7.05100303 прилади і системи орієнтації та навігації 8.05100303
прилади і системи екологічного моніторингу 7.05100304 прилади і системи екологічного моніторингу 8.05100304
прилади і системи неруйнівного контролю 7.05100305 прилади і системи неруйнівного контролю 8.05100305
інформаційні технології в приладобудуванні 7.05100306 інформаційні технології в приладобудуванні 8.05100306
медичні прилади і системи 7.05100307 медичні прилади і системи 8.05100307
оптотехніка 6.051004 оптичні прилади і системи 7.05100401 оптичні прилади і системи 8.05100401
лазерна і оптоелектронна техніка 7.05100402 лазерна і оптоелектронна техніка 8.05100402
фотоніка та оптоінформатика 7.05100403 фотоніка та оптоінформатика 8.05100403
оптичні технології і матеріали 7.05100404 оптичні технології і матеріали 8.05100404
оптико-електронне приладобудування 7.05100405 оптико-електронне приладобудування 8.05100405
0511 Авіаційна та ракетно-космічна техніка авіа- та ракетобудування 6.051101 літаки і вертольоти 7.05110101 літаки і вертольоти 8.05110101
ракетні та космічні комплекси 7.05110102 ракетні та космічні комплекси 8.05110102
обладнання повітряних суден 7.05110103 обладнання повітряних суден 8.05110103
технології виробництва літальних апаратів 7.05110104 технології виробництва літальних апаратів 8.05110104
випробування та сертифікація літальних апаратів 7.05110105 випробування та сертифікація літальних апаратів 8.05110105
проектування та виробництво конструкцій із композиційних матеріалів 7.05110106 проектування та виробництво конструкцій із композиційних матеріалів 8.05110106
двигуни та енергетичні установки літальних апаратів 6.051102 ракетні двигуни та енергетичні установки 7.05110201 ракетні двигуни та енергетичні установки 8.05110201
авіаційні двигуни та енергетичні установки 7.05110202 авіаційні двигуни та енергетичні установки 8.05110202
технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок 7.05110203 технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок 8.05110203
авіоніка 6.051103 комплекси пілотажно-навігаційного обладнання 7.05110301 комплекси пілотажно-навігаційного обладнання 8.05110301
системи керування літальними апаратами та комплексами 7.05110302 системи керування літальними апаратами та комплексами 8.05110302
0512 Морська техніка суднобудування та океанотехніка 6.051201 кораблі та океанотехніка 7.05120101 кораблі та океанотехніка 8.05120101
суднокорпусобудування 7.05120102 суднокорпусобудування 8.05120102
суднові енергетичні установки та устаткування 7.05120103 суднові енергетичні установки та устатковання 8.05120103
системи електроенергетики і автоматизації суден 7.05120104 системи електроенергетики і автоматизації суден 8.05120104
системотехніка об’єктів морської інфраструктури 7.05120105 системотехніка об’єктів морської інфраструктури 8.05120105
суднові машини та механізми 7.05120106 суднові машини та механізми 8.05120106
0513 Хімічна технологія та інженерія хімічна технологія 6.051301 хімічні технології неорганічних речовин 7.05130101 хімічні технології неорганічних речовин 8.05130101
хімічні технології органічних речовин 7.05130102 хімічні технології органічних речовин 8.05130102
технічна електрохімія 7.05130103 технічна електрохімія 8.05130103
хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів 7.05130104 хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів 8.05130104
хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів 7.05130105 хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів 8.05130105
природоохоронні хімічні технології 7.05130106 природоохоронні хімічні технології 8.05130106
хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів 7.05130107 хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів 8.05130107
хімічні технології високомолекулярних сполук 7.05130108 хімічні технології високомолекулярних сполук 8.05130108
хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі 7.05130109 хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі 8.05130109
хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини 7.05130110 хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини 8.05130110
хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів 7.05130111 хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів 8.05130111
технології обробки шкіри та хутра 7.05130112 технології обробки шкіри та хутра 8.05130112
хімічні технології альтернативних енергоресурсів 7.05130113 хімічні технології альтернативних енергоресурсів 8.05130113
хімічні технології волокон 7.05130114 хімічні технології волокон 8.05130114
текстильна хімія і опоряджувальні виробництва 7.05130115 текстильна хімія і опоряджувальні виробництва 8.05130115
хімічне матеріалознавство 7.05130116 хімічне матеріалознавство 8.05130116
ядерна інженерія хімічних технологій 7.05130117 ядерна інженерія хімічних технологій 8.05130117
хімічна інженерія 6.051302 процеси і обладнання хімічних виробництв 7.05130201 процеси і обладнання хімічних виробництв 8.05130201
комп’ютерна хімічна інженерія 7.05130202 комп’ютерна хімічна інженерія 8.05130202
0514 Біотехнологія біотехнологія 6.051401 промислова біотехнологія 7.05140101 промислова біотехнологія 8.05140101
молекулярна біотехнологія 7.05140102 молекулярна біотехнологія 8.05140102
фармацевтична біотехнологія 7.05140103 фармацевтична біотехнологія 8.05140103
агробіотехнологія 7.05140104 агробіотехнологія 8.05140104
екологічна біотехнологія та біоенергетика 7.05140105 екологічна біотехнологія та біоенергетика 8.05140105
біомедична інженерія 6.051402 біомедична інженерія 7.05140201 біомедична інженерія 8.05140201
біотехніка та біосумісні матеріали 7.05140202 біотехніка та біосумісні матеріали 8.05140202
інформаційні технології в біомедицині 7.05140203 інформаційні технології в біомедицині 8.05140203
0515 Видавничо-поліграфічна справа видавничо-поліграфічна справа 6.051501 технології друкованих видань 7.05150101 технології друкованих видань 8.05150101
технології електронних мультимедійних видань 7.05150102 технології електронних мультимедійних видань 8.05150102
комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв 7.05150103 комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв 8.05150103
матеріали видавничо-поліграфічних виробництв 7.05150104 матеріали видавничо-поліграфічних виробництв 8.05150104
технології розробки, виготовлення та оформлення паковань 7.05150105 технології розробки, виготовлення та оформлення паковань 8.05150105
0516 Текстильна  та легка промисловість технологія та дизайн текстильних матеріалів 6.051601 технології та дизайн трикотажу 7.05160101 технології та дизайн трикотажу 8.05160101
технології та дизайн тканин 7.05160102 технології та дизайн тканин 8.05160102
прядіння натуральних і хімічних волокон 7.05160103 прядіння натуральних і хімічних волокон 8.05160103
технології нетканих текстильних матеріалів 7.05160104 технології нетканих текстильних матеріалів 8.05160104
експертиза текстильних матеріалів та виробів 7.05160105 експертиза текстильних матеріалів та виробів 8.05160105
технологія виробів легкої промисловості 6.051602 технології первинної обробки, стандартизація і сертифікація сировини та виробів легкої промисловості 7.05160201 технології первинної обробки, стандартизація і сертифікація сировини та виробів легкої промисловості 8.05160201
конструювання та технології швейних виробів 7.05160202 конструювання та технології швейних виробів 8.05160202
проектування взуття та галантерейних виробів 7.05160203 проектування взуття та галантерейних виробів 8.05160203
моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості 7.05160204 моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості 8.05160204
0517 Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції харчові технології та інженерія 6.051701 технології зберігання і переробки зерна 7.05170101 технології зберігання і переробки зерна 8.05170101
технології жирів і жирозамінників 7.05170102 технології жирів і жирозамінників 8.05170102
технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів 7.05170103 технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів 8.05170103
технології зберігання, консервування та переробки м’яса 7.05170104 технології зберігання, консервування та переробки м’яса 8.05170104
технології зберігання та переробки водних біоресурсів 7.05170105 технології зберігання та переробки водних біоресурсів 8.05170105
технології продуктів бродіння і виноробства 7.05170106 технології продуктів бродіння і виноробства 8.05170106
технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів 7.05170107 технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів 8.05170107
технології зберігання, консервування та переробки молока 7.05170108 технології зберігання, консервування та переробки молока 8.05170108
технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення 7.05170109 технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення 8.05170109
технології питної води та водопідготовки харчових виробництв 7.05170110 технології питної води та водопідготовки харчових виробництв 8.05170110
технології цукру та полісахаридів 7.05170111 технології цукру та полісахаридів 8.05170111
технології в ресторанному господарстві 7.05170112 технології в ресторанному господарстві 8.05170112
0518 Оброблювання деревини деревооброблювальні технології 6.051801 технології деревообробки 7.05180101 технології деревообробки 8.05180101
технології виробів з деревини 7.05180102 технології виробів з деревини 8.05180102
Будівництво та архітектура
0601 Будівництво та архітектура будівництво 6.060101 промислове і цивільне будівництво 7.06010101 промислове і цивільне будівництво 8.06010101
гідротехнічне будівництво 7.06010102 гідротехнічне будівництво 8.06010102
міське будівництво та господарство 7.06010103 міське будівництво та господарство 8.06010103
технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів 7.06010104 технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів 8.06010104
автомобільні дороги і аеродроми 7.06010105 автомобільні дороги і аеродроми 8.06010105
мости і транспортні тунелі 7.06010106 мости і транспортні тунелі 8.06010106
теплогазопостачання і вентиляція 7.06010107 теплогазопостачання і вентиляція 8.06010107
водопостачання та водовідведення 7.06010108 водопостачання та водовідведення 8.06010108
архітектура 6.060102 архітектура будівель і споруд 7.06010201 архітектура будівель і споруд 8.06010201
містобудування 7.06010202 містобудування 8.06010202
дизайн архітектурного середовища 7.06010203 дизайн архітектурного середовища 8.06010203
реставрація пам’яток архітектури та містобудування і реконструкція об’єктів архітектури 7.06010204 реставрація пам’яток архітектури та містобудування і реконструкція об’єктів архітектури 8.06010204
гідротехніка (водні ресурси) 6.060103 гідромеліорація 7.06010301 гідромеліорація 8.06010301
раціональне використання і охорона водних ресурсів 7.06010302 раціональне використання і охорона водних ресурсів 8.06010302
водогосподарське та природоохоронне будівництво 7.06010303 водогосподарське та природоохоронне будівництво 8.06010303
гідротехніка 7.06010304 гідротехніка 8.06010304
Транспорт
0701 Транспорт і транспортна інфраструктура транспортні технології (за видами транспорту) 6.070101 транспортні системи (за видами транспорту) 7.07010101 транспортні системи (за видами транспорту) 8.07010101
організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту) 7.07010102 організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту) 8.07010102
організація авіаційних робіт і послуг 7.07010103 організація авіаційних робіт і послуг 8.07010103
організація і регулювання дорожнього руху 7.07010104 організація і регулювання дорожнього руху 8.07010104
аеронавігація 6.070102 льотна експлуатація повітряних суден 7.07010201 льотна експлуатація повітряних суден 8.07010201
обслуговування повітряного руху 7.07010202 обслуговування повітряного руху 8.07010202
системи аеронавігаційного обслуговування 7.07010203 системи аеронавігаційного обслуговування 8.07010203
обслуговування повітряних суден 6.070103 технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів 7.07010301 технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів 8.07010301
відновлення повітряних суден та авіадвигунів 7.07010302 відновлення повітряних суден та авіадвигунів 8.07010302
технології робіт та технологічне обладнання аеропортів 7.07010303 технології робіт та технологічне обладнання аеропортів 8.07010303
морський та річковий транспорт 6.070104 судноводіння 7.07010401 судноводіння 8.07010401
експлуатація суднових енергетичних установок 7.07010402 експлуатація суднових енергетичних установок 8.07010402
технічна експлуатація суден і суднового обладнання 7.07010403 технічна експлуатація суден і суднового обладнання 8.07010403
експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики 7.07010404 експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики 8.07010404
технології робіт і технологічне обладнання морських та річкових портів 7.07010405 технології робіт і технологічне обладнання морських та річкових портів 8.07010405
навігація і управління морськими суднами 7.07010406 навігація і управління морськими суднами 8.07010406
рухомий склад залізниць 6.070105 локомотиви та локомотивне господарство 7.07010501 локомотиви та локомотивне господарство 8.07010501
вагони та вагонне господарство 7.07010502 вагони та вагонне господарство 8.07010502
автомобільний транспорт 6.070106 автомобілі та автомобільне господарство 7.07010601 автомобілі та автомобільне господарство 8.07010601
системи забезпечення руху поїздів 6.070107 системи керування рухом поїздів 7.07010701 системи керування рухом поїздів 8.07010701
автоматизовані системи технологічного зв’язку 7.07010702 автоматизовані системи технологічного зв’язку 8.07010702
    інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті 8.07010703
залізничні споруди та колійне господарство 6.070108 залізничні споруди та колійне господарство 7.07010801 залізничні споруди та колійне господарство 8.07010801


Перечень специальностей, по которым осуществляется подготовка специалистов в ВУЗах Украины по образовательно-квалификационным уровням специалиста и магистра. Часть 1

Перечень специальностей, по которым осуществляется подготовка специалистов в ВУЗах Украины по образовательно-квалификационным уровням специалиста и магистра. Часть 2

Перечень специальностей, по которым осуществляется подготовка специалистов в ВУЗах Украины по образовательно-квалификационным уровням специалиста и магистра. Часть 4Главная > Направления обучения > Специальности магистр ч. 3
 
загрузка...