Выпускной класс? Пора готовиться! Все про ЗНО: расписание ЗНО, регистрация на ЗНО, программы ЗНО, вопросы и ответы ЗНО.

ВУЗы Украины по регионам. Рейтинги ВУЗов. Болонский процесс в Украине.

Высшее образование за границей. FLEX - бесплатное обучение в США.
Поиск по сайту


Главная > Нормативные документы > Про порядок учета среднего балла документа о полном общем среднем образованииПро порядок учета среднего балла документа о полном общем среднем образовании

Письмом № 1/9-67 от 08.02.2010 Министерства образования и науки Украины установлен порядок учета среднего балла документа о полном общем среднем образовании (аттестата).Лист МОН 1/9-67 від 08.02.2010


Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим,
управління освіти і науки обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій
Загальноосвітні навчальні заклади

Про врахування середнього бала документа про повну загальну середню освіту

Відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 18.09.2009 №873, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 06.10.2009 №930/16946, для конкурсного відбору осіб, які на базі повної загальної середньої освіти вступають до вищих навчальних закладів за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти, враховується середній бал документа про повну загальну середню освіту.

Доручаємо керівникам загальноосвітніх навчальних закладів забезпечити розрахунок середнього бала атестата випускників та зробити відповідний запис у додатку до атестата з правого боку, в останньому рядку, під назвою предметів, з яких складалася ДПА.

Середній бал атестата розраховується як середнє арифметичне річних оцінок з предметів інваріантної складової навчального плану, виставлених у додатку до атестата, та оцінок, отриманих за державну підсумкову атестацію. Округлення здійснюється до десятих частин бала (за 12-бальною шкалою).

Зразок розрахунків та запису подано у додатку.

Заступник Міністра       П.Полянський


Додаток до листа від 08.02.2010 №1/9-67ДОДАТОК ДО АТЕСТАТА

про повну загальну середню освіту

KB N37042980

(без атестата не дійсний)

Бойко

(прізвище, ім'я, по батькові)

Ніна Володимирівна

закінчила у 2010 році школу

№141_____________________

(повна назва навчального закладу)

___________________________________

з такими балами:

назва предмета

бал

Українська мова

десять

Українська література

десять

Зарубіжна література

дванадцять

Англійська мова

десять

Алгебра

дев'ять

Геометрія

вісім

Інформатика

дев'ять

Історія України

дванадцять

Всесвітня історія

дванадцять

Географія

десять

Основи економіки

дев'ять

Біологія

десять

Фізика

вісім

Астрономія

вісім

Хімія

дев'ять

Фізична культура

звільнена

Трудова підготовка

дев'ять

Медико-санітарна підготовка

дев'ять

Пройшла державну підсумкову атестацію
з таких предметів:

назва предмета

бал

Українська мова

десять

Математика

дев'ять

Біологія

десять
Середній бал атестата*     9,7

* Розрахунок здійснюється таким чином: кількість предметів, з яких виставлено оцінки =20; сума балів =193; середній бал = 193:20=9,65 ≈ 9,7.

Предмети, з яких зроблено запис "звільнений (а)", у загальну кількість не враховуються.Главная > Нормативные документы > Про порядок учета среднего балла документа о полном общем среднем образовании
 
загрузка...